080 - 018-021 1918

Mpr nr. A080018
Dato : 19180202
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Justitsministeriet skal herved anmode direktionen om at foranledige opgjort, hvor store mængder kul og koks hospitalet behøver 1918-19 og derefter snarest henvende sig til vedkommende lokale brændselsfordelingsmyndighed desangående.

Mpr nr. A080019
Dato : 19180202
Forfatter:Ehnhuus, forpagter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Forpagter Ehnhuus spørger, hvor meget man betaler for mælkeprodukter.

Mpr nr. A080020
Dato : 19180201
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler at man har fået bomuldsgarn til hvergarn, hvilket sindssygehospitalerne er eneste aftager af. Man spørger, hvor meget der skal bestilles og oplyser, at der er reserveret lagre i England, som muligvis snart vil blive frigivet.

Mpr nr. A080021
Dato : 19180125
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Det meddeles bibliotekerne, at der i 1917 ikke er fremstillet tryksager på hospitalets trykkeri som er afleveringspligtige.

 

Kasse 080

20160502084603_00001.jpg 20160502084603_00002.jpg 20160502084603_00003.jpg 20160502084603_00004.jpg 20160502084603_00005.jpg
20160502084603_00006.jpg