080 - 022-024 1918

Mpr nr. A080022
Dato : 19180120
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat Skatterådet udbeder sig oplysninger om det ansatte personales indkomst og formueforhold. Man sender et skema med følgende påtegning. Overensstemmende med skatterådets skrivelse er der under udbetalt beløb for overlægens og forskellige funktionærers vedkommende medregnet rejsegodtgørelse, altså godtgørelse for hafte udgifter til jernbanebiletter, vogn leje o.l.

Mpr nr. A080023
Dato : 19180206
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge Fehr, afdelingslæge dr. med.
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Indkaldelse. Til krigsministeriet. I anledning af krigsministeriets skrivelse af 26. f m, hvorefter reservelæge O Gulstad indtil videre er fritaget for indkaldelse til sikringsstyrken, undlader direktionen ikke at meddele, at afdelingslæge dr. med. Fehr har indsendt ansøgning om afsked fra den 1. maj d å at regne. Da justitsministeriet træffer afgørelse såvel om afdelingslægens afsked som om ansættelse af hans eftermand, er det direktionen ubekendt, når pladsen evt. vil blive besat. Idet direktionen anerkender den hospitalet viste imødekommenhed, gør man sig endvidere håb om, at reservelæge Gulstads indkaldelse må blive udsat så længe, at han ikke kommer til at gøre tjeneste ved sikringsstyrken i den nærmeste tid efter at der er kommet en ny afdelingslæge.

Mpr nr. A080024
Dato : 19180213
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kvinders stilling. Til brug for en lønningskommission forhører man sig om kvinders løn- og ansættelsesforhold. Som stillinger der er naturlige for kvinder nævnes: sygeplejersker, overplejersker på kvindeafdelinger, plejersker og elever på kvindeafdelinger, køkken- og stuepiger. Ligesom stillinger, som oldfrue og køkkenbestyrinde og som assistenter for disse altid har været og vedblivende vil være besatte med kvinder. Man skriver endvidere, at der nu er kvindelige læger, plejersker på mandesiden og kontorpersonale. Det fremhæves at ansættelse af kvinder på mandsafdelinger i plejegruppen har været af stor betydning for patienterne.

 

Kasse 080

20160502084721_00001.jpg 20160502084721_00002.jpg 20160502084721_00003.jpg 20160502084721_00004.jpg 20160502084721_00005.jpg
20160502084721_00006.jpg 20160502084721_00007.jpg 20160502084721_00008.jpg 20160502084721_00009.jpg 20160502084721_00010.jpg
20160502084721_00011.jpg 20160502084721_00012.jpg 20160502084721_00013.jpg 20160502084721_00014.jpg 20160502084721_00015.jpg
20160502084721_00016.jpg