084 - 001 til 004 - 1920

Mpr nr. A084001
Dato : 19200312
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Emolumenter til tjenestemænd. Justitsministeriet skriver til direktionen 09. feb. 1920 og udbeder sig en udtalelse over reglement for tildeling af emolumenter, man er især interesseret i med hvilke mellemrum udlevering af uniforms-og beklædningsgenstande skal finde sted. Desuden findes et brev af 12. marts 1920 til justitsministeriet vedrørende emolumenter samt et brev af 5/3 1920 vedrørende deres syn på det nye emolumentreglement. Man mener at man skal forbedre vilkårene idet der er mangel på personale som giver en vis utilfredshed, som betyder at både over- og underordnet personale flytter ofte. I brevene findes der en hel del om reglerne for vedligeholdelse af haver.

Mpr nr. A084002
Dato : 19200217
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger til sygeplejersker m.v. Direktionen skriver til justitsministeriet og konstaterer at det ikke kan forvente at sygeplejersker med 2 års uddannelse vil søge ansættelse til en løn af 500 kr. for 3. ansættelsesår. Direktionen mener at 1200 kr. foreslået af Middelfart er for lidt når en plejerske med 1 års uddannelse får 1680 kr. 02.08 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 1200 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. 27. 05 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 840 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart.

Mpr nr. A084003
Dato : 19200117
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorarer. Liste over personer, der modtager honorarer, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A084004
Dato : 19210409
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Justitsministeriet meddeler, at man har forhøjet betalingen pr. patient til 2 kr. 75 øre efter en fast belægning på 98 patienter.

 

Kasse 084

20160530100642_00001.jpg 20160530100642_00002.jpg 20160530100642_00003.jpg 20160530100642_00004.jpg 20160530100642_00005.jpg
20160530100642_00006.jpg 20160530100642_00007.jpg 20160530100642_00008.jpg 20160530100642_00009.jpg 20160530100642_00010.jpg
20160530100642_00011.jpg 20160530100642_00012.jpg 20160530100642_00013.jpg 20160530100642_00014.jpg 20160530100642_00015.jpg
20160530100642_00016.jpg 20160530100642_00017.jpg 20160530100642_00018.jpg 20160530100642_00019.jpg