084 - 006 til 008 - 1920

Mpr nr. A084006
Dato : 19191115
Forfatter:Stift, Biskkopen Århus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård - gudstjeneste. Biskoppen over Århus Stift skriver til kirkeministeriet angående det betimelige i at der holdes en kort gudstjeneste alt efter patienternes tilstand. Han tilråder at sognepræsten holder gudstjenesten mod et vederlag på 50 kr. justitsministeriet er underrettet. Justitsministeriet bekræfter ordningen i brev af 22. april.

Mpr nr. A084007
Dato : 19200217
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Udbud af leverancer af varer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at oplyse hvorledes det forholdt sig med udbuddet af varer (leverancer) til sindssygehospitalet i perioden 1916/17 - 1920 Hospitalet meddeler at der ikke har været foretaget noget offentligt udbud. Justitsministeriet meddeler at der bør indhentes tilbud fra forskellige handlende fremover

Mpr nr. A084008
Dato : 19200217
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønvilkår for sygeplejeelever. Direktionen skriver til justitsministeriet. I "tidsskrift for sygepleje" har man fra hospitalets side tilbudt en løn på 2796 kr. årligt. Ministeriet finder at dette er forkert, når der fradrages 1/3 for frit ophold. Direktionen meddeler at plejeforholdene i lang tid har voldt vanskeligheder. Tilgangen af plejersker og kvindelige elever har været så ringe, at den ikke har kunnet erstatte afgangen. Plejepersonalet har fremsat krav om en ugentlig fridag. Man har averteret fordi en sygeplejeelev med 2 års erfaring ville være mere værdifuld for hospitalet end en plejerske med et års erfaring.

 

Kasse 084

20160531075405_00001.jpg 20160531075405_00002.jpg 20160531075405_00003.jpg 20160531075405_00004.jpg 20160531075405_00005.jpg
20160531075405_00006.jpg 20160531075405_00007.jpg 20160531075405_00008.jpg 20160531075405_00009.jpg 20160531075405_00010.jpg
20160531075405_00011.jpg 20160531075405_00012.jpg 20160531075405_00013.jpg