084 - 010 til 012 - 1920

Mpr nr. A084010
Dato : 19200127
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Antal af statstjenestemænd og andre fuldt beskæftigede personer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at foretage en opgørelse over antal statstjenestemænd, andre i statens tjeneste fuldt beskæftigede personer, samt pensionister og understøttede. Der findes en liste over disse personer

Mpr nr. A084011
Dato : 19200119
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, (skat). Skatterådet for V. Lisbjerg anmoder om oplysning om navn og bopæl for samtlige i Vejlby Kommune boende personer, som er beskæftiget på hospitalet, samt deres løn, dagpenge, rejsegodtgørelse, udbytte udbetalt i 1919. Der findes en fortegnelse over udbetalinger fra 1919 til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A084012
Dato : 19200319
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Breve vedrørende sygeplejerstilling. Underskriften er ulæselig

 

Kasse 084

20160531080724_00001.jpg 20160531080724_00002.jpg 20160531080724_00003.jpg 20160531080724_00004.jpg 20160531080724_00005.jpg
20160531080724_00006.jpg 20160531080724_00007.jpg 20160531080724_00008.jpg 20160531080724_00009.jpg 20160531080724_00010.jpg
20160531080724_00011.jpg 20160531080724_00012.jpg 20160531080724_00013.jpg 20160531080724_00014.jpg 20160531080724_00015.jpg
20160531080724_00016.jpg 20160531080724_00017.jpg 20160531080724_00018.jpg 20160531080724_00019.jpg 20160531080724_00020.jpg