085 - 001 til 003 - 1920

Mpr nr. A085001
Dato : 19201109
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mindesmærke for genforeningen. Direktionen anbefaler, at der gives tilladelse til oprettelse af et mindesmærke for genforeningen med Sønderjylland. Justitsministeriet går ind for det, såfremt det ikke koster statskassen noget. Mindesmærket skulle anbringes i et område med gran og zirbuske.

Mpr nr. A085002
Dato : 19210329
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sønderjydske sygekasser. Overalt i Danmark tillægges der medlemmerne af de sønderjydske tvangssygekasser de samme rettigheder som er tillagt medlemmer af de anerkendte sygekasser. Bekendtgørelsen vedrørende den midlertidige ordning af sygeforsikringen i de sønderjydske landsdele er vedlagt. Fra Statens Sygekasseinspektorat findes en liste over de sønderjydske sygekasser, samt der formand og forretningsfører.

Mpr nr. A085003
Dato : 19201202
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Frasalg af jordstykke. Vejlby kommune har fået lov af justitsministeriet til at overtage noget af hospitalets jord til en pris af kr. 3000,- pr tdr land.

 

Kasse 085

20160606074023_00001.jpg 20160606074023_00002.jpg 20160606074023_00003.jpg 20160606074023_00004.jpg 20160606074023_00005.jpg
20160606074023_00006.jpg 20160606074023_00007.jpg 20160606074023_00008.jpg 20160606074023_00009.jpg 20160606074023_00010.jpg
20160606074023_00011.jpg 20160606074023_00012.jpg 20160606074023_00013.jpg 20160606074023_00014.jpg