085 - 004 til 006 - 1920

Mpr nr. A085004
Dato : 19201218
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lægelønningerne. I et fra justitsministeriet 13. juni 1921 nævnes at overlægerne har anmodet om at lægelønningerne tages op til overvejelse. Justitsministeriet bemærker, at det ikke er muligt for tiden.

Mpr nr. A085005
Dato : 19211119
Forfatter:angående det Jydske Universitets beliggenhed, Udvalget
Emnegruppe: Administration
Tekst: Statistiske oplysninger om hospitalet. 20/12 1920 udbeder "Udvalget angående det jyske universitets beliggenhed" sig oplysninger om, hvad der taler til gunst for oprettelsen af et medicinsk fakultet. Desuden vil de gerne have statistiske data om hospitalet, samt hospitalets anvendelighed som undervisningsklinik. Overlægen giver en del statistiske oplysninger i brevet af den 19.11. 1921.

Mpr nr. A085006
Dato : 19201218
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Indkøb a uld. Hospitalet meddeler at det ikke indkøber eller anvender uld

 

Kasse 085

20160606074321_00001.jpg 20160606074321_00002.jpg 20160606074321_00003.jpg 20160606074321_00004.jpg 20160606074321_00005.jpg
20160606074321_00006.jpg 20160606074321_00007.jpg 20160606074321_00008.jpg 20160606074321_00009.jpg 20160606074321_00010.jpg
20160606074321_00011.jpg 20160606074321_00012.jpg