085 - 038 til 041 - 1920

Mpr nr. A085038A
Dato : 19210517
Forfatter:Nielsen, R, tømrer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Reparation af ishus. er søges om 2328 kr. ifølge overslag fra tømrer R. Nielsen til reparation af hospitalets ishus. Pengene bevilliges ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A085039
Dato : 19201203
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kedel. Der er fundet en revne i dampkellen, der øjeblikkelig skal repareres, hvilket man indstiller til justitsministeriet, der bevilliger reparationen.

Mpr nr. A085040
Dato : 19210416
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. Ved anmærkning til finansloven er stedtillægget for Århuses vedkommende 450 kr. dog ikke over 30% af grundlønnen for den pågældende lønningsklasse eller stilling.

Mpr nr. A085041
Dato : 19210407
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Nattillæg. Det særlige honorar for natplejere er bortfaldet, idet det ikke er bevilliget på finansloven. Hvilket meddeles alle interesserede.

 

Kasse 085

20160606085636_00001.jpg 20160606085636_00002.jpg 20160606085636_00003.jpg 20160606085636_00004.jpg 20160606085636_00005.jpg
20160606085636_00006.jpg 20160606085636_00007.jpg 20160606085636_00008.jpg 20160606085636_00009.jpg 20160606085636_00010.jpg
20160606085636_00011.jpg 20160606085636_00012.jpg 20160606085636_00013.jpg 20160606085636_00014.jpg 20160606085636_00015.jpg