085 - 058 til 060 - 1920

Mpr nr. A085058
Dato : 19201208
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Karle. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler har anmodet om, at de ansatte karle får status som tjenestemænd med stedtillæg som disse, hvilket direktoratet afslår. Derfor søges der om større dyrtidstillæg, hvilket også bliver afslået.

Mpr nr. A085059
Dato : 19200602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Husassistenter. Der fremkommer fra Husassistenternes forbund i Danmark krav om forskellige forbedringer. Det eneste, der bevilges er kostpenge under sygdom og ferie, nemlig 1,75 kr. pr. dag dog ikke for tidsrum under 2 dage.

Mpr nr. A085060
Dato : 19200503
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at antage en supplerende sygeplejerske ekstra på kontoen for forskellig medhjælp

 

Kasse 085

20160607074448_00001.jpg 20160607074448_00002.jpg 20160607074448_00003.jpg 20160607074448_00004.jpg 20160607074448_00005.jpg
20160607074448_00006.jpg 20160607074448_00007.jpg 20160607074448_00008.jpg 20160607074448_00009.jpg 20160607074448_00010.jpg
20160607074448_00011.jpg 20160607074448_00012.jpg 20160607074448_00013.jpg 20160607074448_00014.jpg