085 - 061 til 063 - 1920

Mpr nr. A085061
Dato : 19201204
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Straffefanger. Når straffefanger indlægges beholdes deres effekter på straffeanstalten, men skal udleveres herfra til hospitalet når straffetiden udløber og fangen evt. fortsat er indlagt på hospitalet i dette tilfælde skal effekterne overdrages til hospitalet og ved udskrivning tilbageleveres herfra.

Mpr nr. A085062
Dato : 19200503
Forfatter:Nielsen, Edvard Søren Sejr, plejerelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ulykkestilfælde, plejerelev. Edvard Søren Sejr Nielsen kommer ud for et ulykkestilfælde og får finger læderet, som får kirurgisk behandling. Tilstanden er nærmere beskrevet på latin. Han bliver delvis arbejdsudygtig og går ud af tjenesten. Hospitalet kender ikke hans opholdssted efter hans tilbagetræden

Mpr nr. A085063
Dato : 19201213
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Fra direktoratet for fængselsvæsnets arbejdsdrift får man meddeles om, at det er vigtigt, at der indkøbes varer fra disse da det er besparende for staten

 

Kasse 085

20160607074749_00001.jpg 20160607074749_00002.jpg 20160607074749_00003.jpg 20160607074749_00004.jpg 20160607074749_00005.jpg
20160607074749_00006.jpg 20160607074749_00007.jpg 20160607074749_00008.jpg 20160607074749_00009.jpg 20160607074749_00010.jpg
20160607074749_00011.jpg 20160607074749_00012.jpg 20160607074749_00013.jpg 20160607074749_00014.jpg