085 - 064 til 067 - 1920

Mpr nr. A085064
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Straffefanger. "Samtidig med fangens indlæggelse gives der vedkommende sindssygehospital meddelelse om, til hvilket tidspunkt fangens straffetid udløber, og om hvilken kommune der formenes eventuelt at skulle overtage pligten til at betale fangens kur og pleje udover det givne tidspunkt. middelbart forinden udløber af fangens straffetid tilstiller straffeanstalten, under henvisning til den nævnte, tidligere givne meddelelse, hospitalet fangens løsladelsespas og de ham tilhørende effekter samt hans mulige tilgodehavende. Samtidig skriver straffeanstalten, doms- fødejurisdiktionen, udskrivningskredsen og politiefterretninger underretning om, at fangen under afsoning er blevet indlagt på vedkommende sindssygehospital og om datoen for den pågældende straffeanstalt meddelelse om datoen for vedkommende fangens udskrivning, hvad enten den finder sted i straffetidens udløb eller senere."

Mpr nr. A085065
Dato : 19200428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: 1. maj. Man meddeler fra statsministeriet, at de der er tjenestefri, eller i den udstrækning tjenesten tillader frihed, skal have frihed om eftermiddagen den 1. maj

Mpr nr. A085066
Dato : 19200421
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. I anledning af stigende priser ønsker man at sætte taksten for ophold på sindssygehospitaler op. 1. klasse 10,00 kr. 2. klasse 5,50 kr. 3. klasse 3,50 kr. medlemmer af statsanerkendte sygekasser 2 kr. patienter hjemmehørende i København 16,00 kr. når disse er i anden klasse 12,00 kr. alle priser er daglig betaling.

Mpr nr. A085067
Dato : 19200406
Forfatter:Elmquist Gerrils Kralund Klan
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. I finansåret 1920-21 skal der udbetales 1,75 kr. dagligt pr. patient til plejefamilierne. Meddelelse sendes til Elmquist, Trustrup Weilbye, Gerrild. Quortrup Rønde. Kralund Kolind og Klan Voldum pr. Randers alle tilsynsførende læger.

 

Kasse 085

20160607075039_00001.jpg 20160607075039_00002.jpg 20160607075039_00003.jpg 20160607075039_00004.jpg 20160607075039_00005.jpg
20160607075039_00006.jpg 20160607075039_00007.jpg 20160607075039_00008.jpg 20160607075039_00009.jpg 20160607075039_00010.jpg
20160607075039_00011.jpg 20160607075039_00012.jpg 20160607075039_00013.jpg 20160607075039_00014.jpg 20160607075039_00015.jpg