085 - 068 til 070 - 1920

Mpr nr. A085068
Dato : 19200316
Forfatter:Helweg, H, Vordingborg sindssygehospital
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. H. Helweg fra Vordingborg sindssygehospital forespørger om man kan tage 10 rolige og renlige, men ikke meget arbejdende kvinder i familiepleje på Djursland. Man svarer at det kan man godt, men skal kunne gøre nogen nytte.

Mpr nr. A085069
Dato : 19200322
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Sikringsanstalt. Justitsministeriet fremsender et skema som hidtil har været anvendt ved overførsel af ptt. til sikringsanstalten i Nykøbing Sj. man forespørger om hospitalet har noget at erindre mod den pågældende formulering. Der foreligger Håndskrevne kommentarer af Thune Jacobsen. I pkt. 3 skal indføjes spørgsmål om kriminalitet i familien. Spørgsmål 8 ønskes formuleret på en anden måde. Pkt. 10 skal have mere plads, da lægeerklæringerne ofte fylder flere folioark, eller også skal der kun stå en konklusion og lægeerklæringen skal vedlægges.

Mpr nr. A085070
Dato : 19200827
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Husassistenter. Man søge om bedre betaling. Der mundes ud i en skrivelse fra justitsministeriet hvor piger under 18 år får en løn af 45 kr. månedlig piger over 18 år 55kr månedligt stigende for hvert tjenesteår med 10 kr. til 75 kr. Desuden betales der et tillæg på 5 kr. til betroede stillinger og til særligt betroede stillinger 10 kr. månedligt som tillæg.

 

Kasse 085

20160607075356_00001.jpg 20160607075356_00002.jpg 20160607075356_00003.jpg 20160607075356_00004.jpg 20160607075356_00005.jpg
20160607075356_00006.jpg 20160607075356_00007.jpg 20160607075356_00008.jpg 20160607075356_00009.jpg 20160607075356_00010.jpg
20160607075356_00011.jpg 20160607075356_00012.jpg 20160607075356_00013.jpg 20160607075356_00014.jpg 20160607075356_00015.jpg
20160607075356_00016.jpg 20160607075356_00017.jpg 20160607075356_00018.jpg 20160607075356_00019.jpg 20160607075356_00020.jpg
20160607075356_00021.jpg 20160607075356_00022.jpg 20160607075356_00023.jpg 20160607075356_00024.jpg