085 - 077 til 079 - 1920

Mpr nr. A085077
Dato : 19200608
Forfatter:Kaalby, Kirstine Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsulykke. Køkkenpige Kirstine Marie Kaalby har forløftet sig, men da skaden ikke er sket samtidig med at løftet foretoges og arbejdet først er afbrudt nogle timer efter uheldets indtræffende, godkendes den ikke som arbejdsulykke i lovens forstand

Mpr nr. A085078
Dato : 19200707
Emnegruppe: Administration
Tekst: Genforening. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der fredagen den 9. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark

Mpr nr. A085079
Dato : 19200210
Forfatter:Christiansen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Christiansen søger plads som sygeplejerske men får som svar at der for tiden ingen plads er ledig

 

Kasse 085

20160607080737_00001.jpg 20160607080737_00002.jpg 20160607080737_00003.jpg 20160607080737_00004.jpg 20160607080737_00005.jpg
20160607080737_00006.jpg 20160607080737_00007.jpg 20160607080737_00008.jpg 20160607080737_00009.jpg 20160607080737_00010.jpg
20160607080737_00011.jpg 20160607080737_00012.jpg 20160607080737_00013.jpg 20160607080737_00014.jpg 20160607080737_00015.jpg
20160607080737_00016.jpg 20160607080737_00017.jpg