Kasse 085 1920

Mpr nr. A085001
Dato : 19201109
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mindesmærke for genforeningen. Direktionen anbefaler, at der gives tilladelse til oprettelse af et mindesmærke for genforeningen med Sønderjylland. Justitsministeriet går ind for det, såfremt det ikke koster statskassen noget. Mindesmærket skulle anbringes i et område med gran og zirbuske.

Mpr nr. A085002
Dato : 19210329
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sønderjydske sygekasser. Overalt i Danmark tillægges der medlemmerne af de sønderjydske tvangssygekasser de samme rettigheder som er tillagt medlemmer af de anerkendte sygekasser. Bekendtgørelsen vedrørende den midlertidige ordning af sygeforsikringen i de sønderjydske landsdele er vedlagt. Fra Statens Sygekasseinspektorat findes en liste over de sønderjydske sygekasser, samt der formand og forretningsfører.

Mpr nr. A085003
Dato : 19201202
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Frasalg af jordstykke. Vejlby kommune har fået lov af justitsministeriet til at overtage noget af hospitalets jord til en pris af kr. 3000,- pr tdr land.

   

085-001 til 003

 

Mpr nr. A085004
Dato : 19201218
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lægelønningerne. I et fra justitsministeriet 13. juni 1921 nævnes at overlægerne har anmodet om at lægelønningerne tages op til overvejelse. Justitsministeriet bemærker, at det ikke er muligt for tiden.

Mpr nr. A085005
Dato : 19211119
Forfatter:angående det Jydske Universitets beliggenhed, Udvalget
Emnegruppe: Administration
Tekst: Statistiske oplysninger om hospitalet. 20/12 1920 udbeder "Udvalget angående det jyske universitets beliggenhed" sig oplysninger om, hvad der taler til gunst for oprettelsen af et medicinsk fakultet. Desuden vil de gerne have statistiske data om hospitalet, samt hospitalets anvendelighed som undervisningsklinik. Overlægen giver en del statistiske oplysninger i brevet af den 19.11. 1921.

Mpr nr. A085006
Dato : 19201218
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Indkøb a uld. Hospitalet meddeler at det ikke indkøber eller anvender uld

   

085-004 til 006

 

Mpr nr. A085007
Dato : 19210125
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Obligation. Justitsministeriet tilbagesender en obligation som er blevet indfriet efter af den har fået en prohibitivpåtegning

Mpr nr. A085008
Dato : 19201220
Forfatter:Baad, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Baad ansøger om stilling som sygeplejerske og får den

Mpr nr. A085009
Dato : 19201204
Forfatter:Tilskov, Agnes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte 1. februar 1921. Lønnen for 3en lægekandidat er 3600 kr. og for en medicinsk student 1800 kr. Der findes et par ansøgninger. Agnes Tilskov får pladsen.

   

085-007 til 009

 

Mpr nr. A085010
Dato : 19201119
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pladsforholdende på hospitalet. Overlægen skriver til sundhedsstyrelsen at det er muligt at forøge pladsforholdende på kvindesiden ved at flytte de på afdeling c værende 9 kvinder. Dette betyder at man vil blive i stand til at optage 18 nye patienter. Dette betyder at 2 nye plejersker skal ansættes. Der er en tilgang af velanbefalede ansøgere i modsætning til tidligere. Justitsministeriet meddeler at der er givet bemyndigelse til at ansætte 2 plejersker og 1 afdelingspige på afdeling c.

Mpr nr. A085011
Dato : 19201214
Forfatter:hygiejniske institut, Universitetet
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Fælles spisereglement - en kostkasse. Direktionen skriver til justitsministeriet at man anbefaler at der kommer et fælles spisereglement for en kostkasse Justitsministeriet bemyndiger sundhedsstyrelsen til at lade assistenten ved Universitetets hygiejniske institut foretage undersøgelser på stedet, således at der kan anvendes indtil 1070 kr. Assistenten skal have fri station

   

085-010 og 011

 

Mpr nr. A085012
Dato : 19210201
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kød. Justitsministeriet skriver til direktioner vedr. prisen for indkøbt kød, idet man henviser til at prisen på andre hospitaler er lavere end i Århus. Justitsministeriet beder hver måned om en oversigt over indkøbte varer.

   

085-012

 

Mpr nr. A085013
Dato : 19201113
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirke. Direktionen får forespørgsel om afståelse af et areal til opførelse af en kirke i Risskov. Direktionen ønsker ikke dette.

Mpr nr. A085014
Dato : 19201109
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overplejerne ved hospitalet anmoder justitsministeriet om revision af lønningsbestemmelserne, hvilket bliver afslået.

Mpr nr. A085015
Dato : 19201005
Emnegruppe: Administration
Tekst: Besøg. Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland anmoder direktionen om, at Deres hospitalsforvalter Mørch må besøge hospitalet i Risskov og ved den lejlighed gøre sig bekendt med hospitalets drift.

Mpr nr. A085016
Dato : 19201006
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Ansættelse af personale. Direktionen indrykker annonce i Ugeskrift for læger. Man søger en lægekandidat.

   

085-013 til 016

 

Mpr nr. A085017
Dato : 19200820
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Hospitalsinventar. Sønder jydsk ministerium bliver tilbudt hospitalsinventar fra Tyskland.

Mpr nr. A085018
Dato : 19200901
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbog. Redaktionen af statshåndbogen fremsender korrekturark og beder os venligst rette og tilføje det fornødne

Mpr nr. A085019
Dato : 19200903
Emnegruppe: Administration
Tekst: Lukning af statens kontorer. I anledning af folkeafstemningen d. 6. sept. lukker alle statens kontorer kl. 12.00.

Mpr nr. A085020
Dato : 19201208
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorar. Hospitalet anmoder justitsministeriet om tilladelse til at udbetale portneren på hospitalet et honorar for pasning af hospitalets telefoncentral, men får afslag

   

085-017 til 020

 

Mpr nr. A085021
Dato : 19210606
Forfatter:Jensen Bredal, Peter, Skorstensfejermester Jensen Bredal, Alfred, søn
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandtilsyn. Justitsministeriet anmodes om at brandsyn foretaget af skorstensfejermester Peter Jensen Bredal, overdrages til hans søn Alfred Jensen Bredal. Ansøgningen bevilges.

Mpr nr. A085022
Dato : 19201127
Forfatter:Hallager, F, overlæge
Emnegruppe: permission
Tekst: Personale. I anledning af sygdom har overlæge F. Hallager i perioden 20.11.-20.12.1920 bevilget fri for tjeneste mod at hans embede midlertidigt bestyres af hospitalet afdelingslæge.

Mpr nr. A085023
Dato : 19200805
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Forbundet for gartnermedhjælpere ansøger justitsministeriet om en ugentlig fridag til en medhjælper

   

085-021 til 023

 

Mpr nr. A085024
Dato : 19200907
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeelever. Justitsministeriet anmoder hospitalet om at modtage 4 elever fra Københavns Garnisonssygehus til supplerende uddannelse i 6 mdr. Dette bliver afslået, idet plejepersonalet fortiden er fuldtalligt

Mpr nr. A085025
Dato : 19200813
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet anmoder om at foretage udbetaling af et tillæg på 30% af lønnen til lægen der er ansat på Raamosegaard. Det årlige honorar der ydes lægen er fastsat til kr. 3.600 årligt.

Mpr nr. A085026
Dato : 19200813
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet har fastsat et honorar der ydes præster, kirkesangere, organister og direktionsmedlemmer der er ansat ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A085027
Dato : 19200904
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Kedelfyr. Justitsministeriet bevilger hospitalet kedelfyr med underblæst til hospitalets 3 dampkedler, således at der anvendes et beløb af indtil kr. 16.140

   

085-024 til 027

 

Mpr nr. A085028
Dato : 19201111
Forfatter:Justitsministeriet Plejere
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse af personale. Direktionen er af justitsministeriet blevet anmodet om, fremover når der skal ansættes plejere eller elever, at ansøgerne skal vedlægge dåbsattest samt straffeattest. Direktionen imødekommer dette ønske.

   

085-028

 

Mpr nr. A085029
Dato : 19200723
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personaleforhold. Direktionen forespørger justitsministeriet om, hvordan man skal forholde sig til ansatte plejere, der ønsker at gifte sig og dermed frasige sig kost og logi på hospitalet. Justitsministeriet svarer at personalet ikke kan frasige sig kost og logi på hospitalet. Overtrædes dette kan den pågældende afskediges

Mpr nr. A085030
Dato : 19201020
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejernathonorar. Telefon. Plejepersonalet har ansøgt om højere nattillæg på 300 kr., men får afslag af direktoratet. Telefoncentralen i Risskov bliver lagt ind under Århus telefoncentral.

Mpr nr. A085031
Dato : 19200806
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Betaling. Forespørgsel til justitsministeriet om fra hvilken dato sønderjyske patienter skal betale for behandling.

   

085-029 til 031

 

Mpr nr. A085032
Dato : 19200615
Forfatter:Andersen, N C, læge, lægekandidat
Emnegruppe: kandidater
Tekst: Stillingsbesættelse. En ledig plads som lægekandidat opslås pr. 1. september, og læge N. C. Andersen ansøger og får stillingen.

Mpr nr. A085033
Dato : 19200714
Forfatter:Brask, Ida, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygdomsdækning. Plejerske frk. Ida Brask godtgøres 105 kr. for operation og sygdom, idet sygdommen muligvis er opstået ved slag, som frk. Brask har modtaget i arbejdet.

Mpr nr. A085034
Dato : 19200621
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ferieopholdstillæg. Overplejersken og sygeplejerskerne ved Fødselsanstalten i Jylland får afslag på en ansøgning om ferieopholdstillæg på 120 kr.

   

085-032 til 034

 

Mpr nr. A085035
Dato : 19200916
Forfatter:Jensen, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Stillingsbesættelser, ansøgninger. Specielt lægekandidat Jensen ansøger og får tilladelse til mod reglementeret betaling at have sin kone og to små piger på kost på hospitalet. Ansøgninger til ledig kandidatplads.

Mpr nr. A085036
Dato : 19211124
Forfatter:Plejere
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bestillingstillæg for plejere. Der er af justitsministeriet bevilliget bestillingstillæg ved natpleje for 1 plejer (ske) mere end pr. 1. april 1921. Det angives, hvorledes beløbene kontoføres.

   

085-035 og 036

 

Mpr nr. A085037
Dato : 19200601
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget for april 1921 til marts 1922 . Budget og meddelelser vedrørende tillægsbevillinger.

   

085-037

 

Mpr nr. A085038A
Dato : 19210517
Forfatter:Nielsen, R, tømrer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Reparation af ishus. er søges om 2328 kr. ifølge overslag fra tømrer R. Nielsen til reparation af hospitalets ishus. Pengene bevilliges ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A085039
Dato : 19201203
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kedel. Der er fundet en revne i dampkellen, der øjeblikkelig skal repareres, hvilket man indstiller til justitsministeriet, der bevilliger reparationen.

Mpr nr. A085040
Dato : 19210416
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. Ved anmærkning til finansloven er stedtillægget for Århuses vedkommende 450 kr. dog ikke over 30% af grundlønnen for den pågældende lønningsklasse eller stilling.

Mpr nr. A085041
Dato : 19210407
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Nattillæg. Det særlige honorar for natplejere er bortfaldet, idet det ikke er bevilliget på finansloven. Hvilket meddeles alle interesserede.

   

085-038 til 041

 

Mpr nr. A085042
Dato : 19210922
Forfatter:Christoffersen, Jens, plejer Johansen, Johannes, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Personligt tillæg. Plejerne Jens Christoffersen og Johannes Johansen får udbetalt 200 kr. årligt for at fungere som plejeassistenter.

Mpr nr. A085043
Dato : 19220123
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Mer- og mindreudgifter ved hospitalet i 1921-22 sammenlignet med priserne før den store krig.

Mpr nr. A085044
Dato : 19211007
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejere. På grund af den store belægning fordres der 2 plejere og plejersker mere, så der i stedet for 15 bliver 17 plejere og plejersker, der forretter nattjeneste

   

085-042 til 044

 

Mpr nr. A085045
Dato : 19201119
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Patientbetalingen er sat op så indtægterne bliver følgende: 10 a'3650 kr. 00 øre 36.500 00 60 a 2006 kr. 50 øre 120.450 50 408 a 730 297.840 00 44 a 1277 00 56.210 00 8 fritliggende __________ 511.000 00

Mpr nr. A085046
Dato : 19210601
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorar. På dertil given anledning skal man herved meddele, at der indtil udgangen af finansåret 1921-22 ligesom i finansåret 1920-21 vil være at udbetale et tillæg af 30% til de direktionsmedlemmer, præsten og kirkesangeren tillagte honorarer.

Mpr nr. A085047
Dato : 19200825
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Liste over hvilke fradrag der er for tjenestemænd for naturalydelser i 1921-22 på budgettet.

   

085-045 til 047

 

Mpr nr. A085048
Dato : 19201109
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønfradrag. Kontorist. Man har beregnet fradraget i kontoristens løn for højt, hvilket ministeriet påtaler. Det rigtige fradrag for emolumenter er 1310,10 kr.

Mpr nr. A085049
Dato : 19201104
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1921-22. Øvrige papirer vedr. budgettet.

   

085-048 og 049

 

Mpr nr. A085050
Dato : 19200529
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kostpenge. Ministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale ansatte tjenestemænd på 2. og 3. forplejningsklasse kostpenge under sygdom og ferie, hhv. 2 kr. og 1,75 kt. Dog ikke for tidsrum kortere end 2 dage.

Mpr nr. A085051
Dato : 19200528
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Borgerligt ombud. Ansatte under krigsministeriet har søgt om, at få udbetalt fuld løn med fradrag for de evt. honorarer der måtte indtjenes ved nævningesager m.v. Hvilket justitsministeriet udbeder sig hospitalets mening om. Man finder det er en god ide.

Mpr nr. A085052
Dato : 19200531
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at antage en kontorfuldmægtig til forvalteren, idet denne ofte er på rejse og den nuværende kontorassistent varetager da forvalterens funktioner. Der foreligger ikke noget svar, selv om der er skrevet 2 breve i sagen herfra.

Mpr nr. A085053
Dato : 19200526
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerkse
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ingeborg Jensen fast ansættes som sygeplejerske

   

085-050 til 053

 

Mpr nr. A085054
Dato : 19200508
Forfatter:Elmquist, dr
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der er opstået en sag efter at jorden er frasolgt idet nabogården også kalder sig Raamosegaard. Der sker forvekslinger med posten og telefonen, der er ubehagelige, da nabogården ikke agter at gøre noget ved sagen indstiller dr. Elmquist, at man indstiller til direktoratet om navneforandring. Om dette er gjort ses ikke af sagen.

Mpr nr. A085055
Dato : 19200615
Forfatter:Stougaard, Johanna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Johanna Stougaard bliver ansat som sygeplejerske. Hun tager sin afsked i 1923

   

085-054 og 055

 

Mpr nr. A085056
Dato : 19201230
Forfatter:Frederiksen, Erna Emilie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Erna Emilie Frederiksen bliver ansat efter først at have været til supplerende uddannelse

Mpr nr. A085057
Dato : 19200930
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1919. Håndskreven kladde til årsberetningen

   

085-056 og 057

 

Mpr nr. A085058
Dato : 19201208
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Karle. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler har anmodet om, at de ansatte karle får status som tjenestemænd med stedtillæg som disse, hvilket direktoratet afslår. Derfor søges der om større dyrtidstillæg, hvilket også bliver afslået.

Mpr nr. A085059
Dato : 19200602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Husassistenter. Der fremkommer fra Husassistenternes forbund i Danmark krav om forskellige forbedringer. Det eneste, der bevilges er kostpenge under sygdom og ferie, nemlig 1,75 kr. pr. dag dog ikke for tidsrum under 2 dage.

Mpr nr. A085060
Dato : 19200503
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at antage en supplerende sygeplejerske ekstra på kontoen for forskellig medhjælp

   

085-058 til 060

 

Mpr nr. A085061
Dato : 19201204
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Straffefanger. Når straffefanger indlægges beholdes deres effekter på straffeanstalten, men skal udleveres herfra til hospitalet når straffetiden udløber og fangen evt. fortsat er indlagt på hospitalet i dette tilfælde skal effekterne overdrages til hospitalet og ved udskrivning tilbageleveres herfra.

Mpr nr. A085062
Dato : 19200503
Forfatter:Nielsen, Edvard Søren Sejr, plejerelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ulykkestilfælde, plejerelev. Edvard Søren Sejr Nielsen kommer ud for et ulykkestilfælde og får finger læderet, som får kirurgisk behandling. Tilstanden er nærmere beskrevet på latin. Han bliver delvis arbejdsudygtig og går ud af tjenesten. Hospitalet kender ikke hans opholdssted efter hans tilbagetræden

Mpr nr. A085063
Dato : 19201213
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Fra direktoratet for fængselsvæsnets arbejdsdrift får man meddeles om, at det er vigtigt, at der indkøbes varer fra disse da det er besparende for staten

   

085-061 til 063

 

Mpr nr. A085064
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Straffefanger. "Samtidig med fangens indlæggelse gives der vedkommende sindssygehospital meddelelse om, til hvilket tidspunkt fangens straffetid udløber, og om hvilken kommune der formenes eventuelt at skulle overtage pligten til at betale fangens kur og pleje udover det givne tidspunkt. middelbart forinden udløber af fangens straffetid tilstiller straffeanstalten, under henvisning til den nævnte, tidligere givne meddelelse, hospitalet fangens løsladelsespas og de ham tilhørende effekter samt hans mulige tilgodehavende. Samtidig skriver straffeanstalten, doms- fødejurisdiktionen, udskrivningskredsen og politiefterretninger underretning om, at fangen under afsoning er blevet indlagt på vedkommende sindssygehospital og om datoen for den pågældende straffeanstalt meddelelse om datoen for vedkommende fangens udskrivning, hvad enten den finder sted i straffetidens udløb eller senere."

Mpr nr. A085065
Dato : 19200428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: 1. maj. Man meddeler fra statsministeriet, at de der er tjenestefri, eller i den udstrækning tjenesten tillader frihed, skal have frihed om eftermiddagen den 1. maj

Mpr nr. A085066
Dato : 19200421
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. I anledning af stigende priser ønsker man at sætte taksten for ophold på sindssygehospitaler op. 1. klasse 10,00 kr. 2. klasse 5,50 kr. 3. klasse 3,50 kr. medlemmer af statsanerkendte sygekasser 2 kr. patienter hjemmehørende i København 16,00 kr. når disse er i anden klasse 12,00 kr. alle priser er daglig betaling.

Mpr nr. A085067
Dato : 19200406
Forfatter:Elmquist Gerrils Kralund Klan
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. I finansåret 1920-21 skal der udbetales 1,75 kr. dagligt pr. patient til plejefamilierne. Meddelelse sendes til Elmquist, Trustrup Weilbye, Gerrild. Quortrup Rønde. Kralund Kolind og Klan Voldum pr. Randers alle tilsynsførende læger.

   

085-064 til 067

 

Mpr nr. A085068
Dato : 19200316
Forfatter:Helweg, H, Vordingborg sindssygehospital
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. H. Helweg fra Vordingborg sindssygehospital forespørger om man kan tage 10 rolige og renlige, men ikke meget arbejdende kvinder i familiepleje på Djursland. Man svarer at det kan man godt, men skal kunne gøre nogen nytte.

Mpr nr. A085069
Dato : 19200322
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Sikringsanstalt. Justitsministeriet fremsender et skema som hidtil har været anvendt ved overførsel af ptt. til sikringsanstalten i Nykøbing Sj. man forespørger om hospitalet har noget at erindre mod den pågældende formulering. Der foreligger Håndskrevne kommentarer af Thune Jacobsen. I pkt. 3 skal indføjes spørgsmål om kriminalitet i familien. Spørgsmål 8 ønskes formuleret på en anden måde. Pkt. 10 skal have mere plads, da lægeerklæringerne ofte fylder flere folioark, eller også skal der kun stå en konklusion og lægeerklæringen skal vedlægges.

Mpr nr. A085070
Dato : 19200827
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Husassistenter. Man søge om bedre betaling. Der mundes ud i en skrivelse fra justitsministeriet hvor piger under 18 år får en løn af 45 kr. månedlig piger over 18 år 55kr månedligt stigende for hvert tjenesteår med 10 kr. til 75 kr. Desuden betales der et tillæg på 5 kr. til betroede stillinger og til særligt betroede stillinger 10 kr. månedligt som tillæg.

   

085-068 til 070

 

Mpr nr. A085071
Dato : 19200827
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Karleløn. Man konstaterer at pigelønnen er for stor i forhold til karlelønnen, hvorfor karlene søger om et dyrtidstillæg på 8 kr. Karle under 18 år får 6 kr. i tillæg.

Mpr nr. A085072
Dato : 19200322
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rotter. Man ansøger om tilladelse til at bruge indtil 300 kr. til ratin, idet priserne er steget, hvilket justitsministeriet godkender.

Mpr nr. A085073
Dato : 19200410
Forfatter:Sørensen, Thora Raahauge, E
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. E. Raahauge ansøger om Thora Sørensen bliver husjomfru på R. idet hun er bekendt med egnen og man kan vente, at hun vil blive på posten længe, hvilket man ikke kan forvente af en totalt fremmed, der nok vil føle sig hensat til det yderste øde.

Mpr nr. A085074
Dato : 19211030
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Husjomfru frk. Thora Sørensen fra siger sig sin stilling til 1. maj 1922.  

   

085-071 til 074

 

Mpr nr. A085075
Dato : 19200504
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Thora Sørensen får ansættelse som husjomfru på tjenestemandsvilkår.

Mpr nr. A085076
Dato : 19200429
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Papirer vedrørende ansættelse af en husjomfru ved R.

   

085-075 og 076

 

Mpr nr. A085077
Dato : 19200608
Forfatter:Kaalby, Kirstine Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsulykke. Køkkenpige Kirstine Marie Kaalby har forløftet sig, men da skaden ikke er sket samtidig med at løftet foretoges og arbejdet først er afbrudt nogle timer efter uheldets indtræffende, godkendes den ikke som arbejdsulykke i lovens forstand

Mpr nr. A085078
Dato : 19200707
Emnegruppe: Administration
Tekst: Genforening. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der fredagen den 9. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark

Mpr nr. A085079
Dato : 19200210
Forfatter:Christiansen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Christiansen søger plads som sygeplejerske men får som svar at der for tiden ingen plads er ledig

   

085-077 til 079

 

Mpr nr. A085080
Dato : 19200320
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerske Sørensen, Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Ingeborg Jensen og Margrethe Sørensen søger plads, men svares, at der ingen ledig plads er for tiden

Mpr nr. A085081
Dato : 19200127
Emnegruppe: Administration
Tekst: Ejendomsskyld. Skema til opgørelse af ejendomsskyld. Håndskrevet kopi.

   

085-080 og 081