086 - 001 til 004 - 1921

Mpr nr. A086001
Dato : 19210531
Forfatter:Hallager, overlæge Jacobsen, Thune A
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Overlæge Hallager har fået 1200 kr. om året i tilskud fra ministeriet til at rejse i forbindelse med familiepleje tilsynet, under forudsætning af, at han selv anskaffer en bil til transporten. A. Thune Jacobsen tilbyder ministeriet samme ordning.

Mpr nr. A086002
Dato : 19210516
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsopslag. Lægeforeningen bureau forespørger om man ønsker abonnement på stillingsopslag, hvortil man svarer benægtende.

Mpr nr. A086003
Dato : 19210430
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Statsbiblioteket forespørger hvilke tidsskrifter hospitalet anskaffer og hvilke udenlandske bøger der er indgået.

Mpr nr. A086004
Dato : 19210510
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Udkast af opstilling af lønudgifter til finanslovudkast. Endvidere meddeles fra ministeriet om hvorledes brandforsikringen skal føres i budget.

 

Kasse 086

20160613073842_00001.jpg 20160613073842_00002.jpg 20160613073842_00003.jpg 20160613073842_00004.jpg 20160613073842_00005.jpg
20160613073842_00006.jpg 20160613073842_00007.jpg 20160613073842_00008.jpg 20160613073842_00009.jpg 20160613073842_00010.jpg
20160613073842_00011.jpg 20160613073842_00012.jpg 20160613073842_00013.jpg