086 - 007 til 009 - 1921

Mpr nr. A086007
Dato : 19210527
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Der fremsendes forslag til ændringer i reglement for emolumenter, og ministeriet udbeder sig direktionens kommentarer til afsnit A. Man svarer at det vil være bedst at bevare gartner assistenterne i forplejningsklasse II i stedet for at sætte dem ned i III, idet det vil være del til fordel som overordnet i forhold til ansatte arbejdere.

Mpr nr. A086008
Dato : 19210627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ferie. Ministeriet forespørger, hvorledes ferien er fastsat for de forskellige personalegrupper. Overordnede har 1 måned deres sygeplejersker 4 uger, assistenter 3 uger underordnet personale 14 dage. I praksis er disse ferieperioder ikke blevet overholdt idet flere tjenestemænd har givet afkald på en del af deres ferie. Man mener det er en fordel at ledelsen kan forlænge en ferie administrativt

Mpr nr. A086009
Dato : 19210510
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. Stillingen som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler bliver ledig den 1. juli d.å. Opslået ledig den 6.maj 1921. Ansøgningsfristen udløber den 27, maj 1921 Stillingen lønnes i henhold til lov om statens tjenestemænd af 12. september 1919 s17 med 6000 kr. årlig, stigende hvert 3 år med 600 kr. til 7200 kr. foruden dyrtidstillæg, konjunkturtillæg og stedtillæg. For tjenestebolig fradrages 1/8 del grundlønnen, for evt. naturalydelser finder fradrag sted efter det til enhver tid gældende reglement for fradrag for naturalydelser. Den, der ansættes, vil indtil videre have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet i Århus.

 

Kasse 086

20160613074354_00001.jpg 20160613074354_00002.jpg 20160613074354_00003.jpg 20160613074354_00004.jpg 20160613074354_00005.jpg
20160613074354_00006.jpg 20160613074354_00007.jpg 20160613074354_00008.jpg 20160613074354_00009.jpg 20160613074354_00010.jpg
20160613074354_00011.jpg