086 - 016 til 018 - 1921

Mpr nr. A086016
Dato : 19210415
Forfatter:sygeplejeråds bureau, Dansk Jørgensen, jutta, sygeplejersk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jytta Jørgensen bliver ansat som sygeplejerske på prøve, idet hun vil gå ud som privat sygeplejerske fra dansk sygeplejeråds bureau, hvor det kræver at man har gjort tjeneste ved sindssygeplejen

Mpr nr. A086017
Dato : 19210406
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Reglement. Forbudet om, at plejepersonalet (elever, plejere og plejersker) ikke må benytte andre klædningsstykker, hospitalet tilhørende, end hvad der er reglementeret, indskærpes herved. Det indskærpes ligeledes, at der ikke må flyttes sengetøj fra afdelingerne til plejepersonalets boliger uden speciel tilladelse i hver enkelt tilfælde

Mpr nr. A086018
Dato : 19210404
Forfatter:Lind, Henry, kst overlæge Jensen, Maren, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Frk. Maren Jensen, som fra den 1. januar 1906 har været ansat som privat plejerske hos en patient her i hospitalet, er den 1. februar overgået i hospitalets tjeneste som elev ved sindssygeplejen med den for elever normerede løn af 60 kr. månedlig. Fra den 1. februar d.å., har hun taget del i den teoretiske undervisning, som gives eleverne i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. oktober 1911, og hun er efter vedkommende læges udtalelse, som eksaminerer hende i besiddelse af sådanne kundskaber, at det er utvivlsom at hun ville bestå eksamen, som skal afholdes omkring den 25. ds. hvis det måtte blive hende tilladt at indstille sig til prøven. Under hensyn til frk. Jensens lange tjenestetid indenfor hospitalets mure, i hvilken tid hun har indvundet erfaring med pleje af andre sindssyge en den kvinde-patient der var hende overdraget indtil den 31. januar d.å. indstiller direktionen at det uanset bestemmelserne i justitsministeriets ovennævnte skrivelse, hvorefter ellevtiden varer mindst 1 år, tillades, at hun går op til eksamen i indeværende måned, således at hun efter bestået eksamen oppebær løn som plejerske fra den 1. n.m. Henry Lind kst. overlæge

 

Kasse 086

20160613080116_00001.jpg 20160613080116_00002.jpg 20160613080116_00003.jpg 20160613080116_00004.jpg 20160613080116_00005.jpg
20160613080116_00006.jpg 20160613080116_00007.jpg 20160613080116_00008.jpg