086 - 020 til 023 - 1921

Mpr nr. A086020
Dato : 19210323
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Man bevilliger 350 kr. til rottebekæmpelse i 1021-22.

Mpr nr. A086021
Dato : 19210319
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Ministeriet meddeler, hvorledes dyrtidstillægget skal beregnes.

Mpr nr. A086022
Dato : 19210321
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: I skrivelse har justitsministeriet udbedt sig oplysning om hvilke statstjenestemænds eller statspensionisters hustruer, der før 1. oktober havde ansættelse i pensionsberettigede statsstillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at meddele, at der en nævnte dato her ved hospitalet i pensionsberettigede statsstillinger ikke var ansat kvinder, gifte med statstjenestemænd eller statspensionister

Mpr nr. A086023
Dato : 19210315
Forfatter:Hansen Krarup A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. A. Krarup Hansen bliver ansat som kandidat med studenterløn 1800 kr. årligt og fri station, ansættelsen løber i indtil 1 år.

 

Kasse 086

20160613081344_00001.jpg 20160613081344_00002.jpg 20160613081344_00003.jpg 20160613081344_00004.jpg 20160613081344_00005.jpg
20160613081344_00006.jpg 20160613081344_00007.jpg 20160613081344_00008.jpg 20160613081344_00009.jpg 20160613081344_00010.jpg
20160613081344_00011.jpg 20160613081344_00012.jpg