086 - 024 til 027 - 1921

Mpr nr. A086024
Dato : 19210316
Forfatter:Lindhadt, Henriette
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personalesygdom. Frk. Henriette Lindhadt er blevet behandlet med røgtenstråler, hvilket har kostet 320 kr., som man søger justitsministeriet om at bevillige, hvilket man dog ikke finder hjemmel for

Mpr nr. A086025
Dato : 19210316
Forfatter:Hallager, overlæge Hallager, enke
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til for en sum af 1000 kr. at indkøbe en del af overlæge Hallagers bogsamling fra hans enke, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A086026
Dato : 19210715
Forfatter:Lynge, Oda, køkkenbestyrerinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenbestyrerinde. I anledning af direktionens skrivelse af 10. juni 1921 bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at antage assistent ved Øresundshospitalet frøken Oda Lynge på prøve som køkkenbestyrerinde ved sindssygehospitalet ved Århus, således at der tillægges den pågældende honorar, der svarer til den i # 724 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn plus de forskellige ved nævnte lov hjemlede tillæg, og således at udgifterne afholdes på den konto c.1.b til tjenestemænd på prøve, konstitutionshonorar m.v til stillingens endelige besættelse inden 1. juni 1922

Mpr nr. A086027
Dato : 19210303
Forfatter:Nielsen, Johanne, vaskeripige Mikkelsen, Jensine, køkkenpige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. To tjenestepiger er ansat før deres 18. år og til almindelig løn, denne er nu nedsat for personer under 18 år, hvilket de to piger er utilfredse med, da de er fæstet til den højere løn. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at udbetale fuld løn til de to piger, vaskeripige Johanne Nielsen og køkkenpige Jensine Mikkelsen, hvilket ministeriet godkender.

 

Kasse 086

20160613081650_00001.jpg 20160613081650_00002.jpg 20160613081650_00003.jpg 20160613081650_00004.jpg 20160613081650_00005.jpg
20160613081650_00006.jpg 20160613081650_00007.jpg 20160613081650_00008.jpg 20160613081650_00009.jpg 20160613081650_00010.jpg
20160613081650_00011.jpg 20160613081650_00012.jpg