086 - 028 til 031 - 1921

Mpr nr. A086028
Dato : 19210304
Forfatter:Kongen Berthelsen, Oline
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Der er modtaget flere tilbud om familiepleje end hospitalet kan udnytte. Man skriver derfor til Viborg og Middelfart og tilbyder pladser, bl.a. oversender Middelfart en 1037 Oline Berthelsen, som vistnok er identisk med hende der har lavet bensagerne i museet og sendt en af dem til kongen samt lavet møbeltegninger.

Mpr nr. A086029
Dato : 19210301
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoverførsel, Slesvig. Der er sendt krav fra sindssygeanstalten i Slesvig om overtagelse af ptt. fra de genforenede sønderjyske landsdele. Man forespørger i ministeriet og påpeger, at optagelse af disse ptt. vil hindre optagelse af friske tilfælde og skabe overbelægning. Ministeriet kræver dem optaget.

Mpr nr. A086030
Dato : 19210217
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Efter at have forhandlet med det kommunale kornnævn angående Deres restance med levering af byg (havre eller blandsæd) i henhold til S 2 i kornloven af 19. september 1919 for høståret 1919-20 skal man meddele, at amtsnævnet efter omstændighederne ikke har fundet føje til at foretage videre i sagen.

Mpr nr. A086031
Dato : 19210127
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Borgerligt ombud. Statsministeriet har meddelt, at tjenestemænd eller arbejdere under staten, der ved valg, retssager eller lign. får borgerligt ombud til at deltage, skal have løn for den forsømte tid. Det gælder også medlemmer af kommunalbestyrelser

 

Kasse 086

20160613081940_00001.jpg 20160613081940_00002.jpg 20160613081940_00003.jpg 20160613081940_00004.jpg 20160613081940_00005.jpg
20160613081940_00006.jpg 20160613081940_00007.jpg 20160613081940_00008.jpg 20160613081940_00009.jpg 20160613081940_00010.jpg