086 - 032 til 035 - 1921

Mpr nr. A086032
Dato : 19210314
Forfatter:Jørgensen, Clara, plejerelev
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerskeelev. Clara Jørgensen, der er plejerelev bliver indlagt på amtssygehuset, og man ansøger ministeriet om tilskud til hendes ophold der, da hun ikke er medlem af nogen sygekasse, hvilket ministeriet dog ikke finder hjemmel for.

Mpr nr. A086033
Dato : 19210202
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overlæge. Overlæge Hallager dør den 17.01.1921 og efterlader sig enke og tre børn, med en årlig understøttelse af 1200 kr. Man søger ministeriet om yderligere understøttelse til familien, og der bevilges 1500 kr. med tillæg på 30% og 150 kr. årligt til hvert barn, indtil disses fyldte fjortende år.

Mpr nr. A086034
Dato : 19210201
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overlæge. Overlæge Hallager har været indlagt på Rigshospitalet fra den 2. til den 14. december 1920, hvorfor man iflg. lov om statens tjenestemænd søger refusion af udgifterne til hospitalsopholdet til enken, der er uformuende. Ministeriet tillader det omtalte.

Mpr nr. A086035
Dato : 19210131
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Der skal udarbejdes nye administrationsændringer, hvorfor Nykøbing spørger de andre hospitaler, om de vil være med til en fælles henvendelse til ministeriet om en høring af direktionerne inden videre foretages. Århus erklærer sig indforstået.

 

Kasse 086

20160613082207_00001.jpg 20160613082207_00002.jpg 20160613082207_00003.jpg 20160613082207_00004.jpg 20160613082207_00005.jpg
20160613082207_00006.jpg 20160613082207_00007.jpg 20160613082207_00008.jpg 20160613082207_00009.jpg 20160613082207_00010.jpg
20160613082207_00011.jpg 20160613082207_00012.jpg 20160613082207_00013.jpg 20160613082207_00014.jpg