086 - 041 til 043 - 1921

Mpr nr. A086041
Dato : 19210221
Forfatter:for fængselsvæsnet, Direktøren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Inventar. På dertil af direktøren for fængselsvæsnet given anledning skal man anmode direktionen om at lade sådanne forbrugsgenstande, snedkrearbejde, som forarbejdes i de af staten indrettede værksteder i straffeanstalterne, såsom umalede eller malede skabe, borde, bænke, senge, køkkeninventar, gymnastikhusinventar, forsendelseskasser, m.m. fremstille i de pågældende værksteder, når disse er i stand til at overtage udførelsen, og med dette øjemed så tidligt som muligt sætte sig i forbindelse med direktoratet for fængselsvæsnet (kontoret for arbejdsdriften).

Mpr nr. A086042
Dato : 19210415
Forfatter:Lind, H S, afdelingslæge Hallager, overlæge, død Jacobsen, Thune, dr overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. I skrivelse af 21. januar d.å. har justitsministeriet meddelt afdelingslæge H. S. Lind konstitution til fra den 17. s.m. at bestyre stillingen som overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus under den ved overlæge Hallagers død indtrufne vakance. Da afdelingslæge Linds konstitutionstid som følge af at dr. Thune Jacobsen er ansat som overlæge fra den 1. maj d.å. udløber den 30 ds. ...

Mpr nr. A086043
Dato : 19210301
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Hospitalet har ved sin optagelse af patienter ladet patienter, der er optaget på kommunale sygehuse få lavere prioritet ved indlæggelse end ptt. der bliver indlagt fra hjemmet. Denne politik er der blevet klaget over, hvorfor ministeriet indskærper, at hospitalsafdelinger på andre hospitaler ikke er indrettet til sindssygebehandling ej heller er personalet uddannet til denne gerning.

 

Kasse 086

20160613085314_00001.jpg 20160613085314_00002.jpg 20160613085314_00003.jpg 20160613085314_00004.jpg 20160613085314_00005.jpg
20160613085314_00006.jpg 20160613085314_00007.jpg 20160613085314_00008.jpg 20160613085314_00009.jpg 20160613085314_00010.jpg
20160613085314_00011.jpg 20160613085314_00012.jpg 20160613085314_00013.jpg 20160613085314_00014.jpg 20160613085314_00015.jpg