086 - 052 og 053 - 1921

Mpr nr. A086052
Dato : 19210103
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Mund- og klovsyge, landbrug. Der udstedes dekret om karantæne på grund af mund- og klovsyge i et distrikt der afgrænses af Århus Byskel langs Riis skov fra havet til Grenå landevej, langs denne vej til Fortevej, der går ned fra Vejlby By og derefter langs Futvejen lige ned til havet.

Mpr nr. A086053
Dato : 19210201
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Maskinmester. Der indsendes et andragende til ministeriet om lønforhøjelse til maskinmester og maskinassistenter, men andragendet tilbagevises.

 

Kasse 086

20160613090615_00001.jpg 20160613090615_00002.jpg 20160613090615_00003.jpg 20160613090615_00004.jpg 20160613090615_00005.jpg