087 - 015 til 018 - 1921

Mpr nr. A087015
Dato : 19230127
Forfatter:Ovesen, N, enken
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Murer. direktionen tillader sig herved at indberette, at forhenværende murer ved sindssygehospitalet, N. Ovesens enke, som oppebærer årlig understøttelse fra hospitalet, jfr. justitsministeriets skrivelse af 26. maj 1914 (brev nr. 4719, journ. 1913 nr 7248) er afgået ved døden den 23. ds.

Mpr nr. A087016
Dato : 19230130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienttal. Raamosegaard. Årsagen til, at det på plejeanstalten Raamosegaard behandlede patienttal er lavere en budgetteret, er, at plejeanstalten i lighed, hvad der i skrivelse af 29 fm. er oplyst om plejeanstalten Dalstrup, fungerer som optagelseshjem for de i omegnen anbragte familieplejepatienter, når disse trænger til anstaltsbehandling, blot i forstærket grad, da der i Raamosegaards omegn er anbragt betydeligt større antal patienter i familiepleje end i omegnen af Dalstrup.

Mpr nr. A087017
Dato : 1923
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. På en oversigt over omkostninger til medhjælp fremgår det, at der er ansat afdelingspiger. Det er første gang jeg støder på, at de erstatter plejere og plejersker, og at opstående besparelse anføres som besparelse på personalekontoen

Mpr nr. A087018
Dato : 19220112
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Medhjælp, patientarbejde. Medhjælp ved hospitalet er i stor grad nødvendig bl.a. som følge af anbringelse i familiepleje af patienter, hvis arbejdsydelse ville være kommet hospitalet til gode, hvis de var forblevne i hospitalet

 

Kasse 087

20160614080705_00001.jpg 20160614080705_00002.jpg 20160614080705_00003.jpg 20160614080705_00004.jpg 20160614080705_00005.jpg
20160614080705_00006.jpg 20160614080705_00007.jpg 20160614080705_00008.jpg