087 - 019 til 022 - 1921

Mpr nr. A087019
Dato : 19220512
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. I skrivelse af 10. oktober då har direktionen indberettet, at den vil til hospitalet for indeværende finansår bevilgede medhjælpssum vil blive overskredet med ca. 28992 kr. samtidig med at der på kontoen for tjenestemandslønninger bespares et beløb af 16600 kr. i anledning af plejere og plejerskers erstatning med afdelingspiger

Mpr nr. A087020
Dato : 19221124
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen foreslår, at man deler det nuværende kontor op i et mindre kontor og et lægeværelse, hvilket direktoratet tiltræder.

Mpr nr. A087021
Dato : 19210716
Forfatter:Jacobsen, S Hagen, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forvalter. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv. forvalter og kasserer ved sindssygehospitalet ved Århus justitsråd S. Hagen Jacobsen er afgået ved døden den 30. fm. og at den til understøttelser ved hospitalet på budgetforslag for finansåret 1922-23 opførte sum 7315,28 kr. kan nedsættes med et beløb af 2000 kr. som hidtil har været bevilget ham som understøttelse.

Mpr nr. A087022
Dato : 19211117
Forfatter:Bernth, A, kontorassistent fhv
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorassistent. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv kontorassistent A. Bernth, til hvem der hidtil på sindssygehospitalets budget er bevilget en årlig understøttelse, under 19. f.m. er afgået ved døden.

 

Kasse 087

20160614080852_00001.jpg 20160614080852_00002.jpg 20160614080852_00003.jpg 20160614080852_00004.jpg 20160614080852_00005.jpg
20160614080852_00006.jpg 20160614080852_00007.jpg 20160614080852_00008.jpg 20160614080852_00009.jpg 20160614080852_00010.jpg