087 - 023 til 024 - 1921

Mpr nr. A087023
Dato : 19220918
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Sygeafdeling. På direktoratets anmodning skal man herved nærmere redegøre for de påtænkte forandringer med hensyn til afdelingerne G og K.. Afd. K ligger på 1. sal og benyttes som sygeafdeling for de legemlig syge, svagelige gamle og patienter med dementia paralytica samt tuberkuløse. Det har været følt som uhensigtsmæssig, at disse patienter var anbragt på 1. sal, fordi der ofte var vanskeligt at få patienterne ned ad trappen og ud i afdelingen havevagt. G er en afdeling for halv... til dels sengeliggende mandspatienter. Man ønsker at bytte patienterne fra disse to afdelinger om. Der mangler imidlertid badeværelse på afd. G og wc skønnes at ligge for afsides. I værelse nr. 4 skulle skillevæggen nedbrydes, anbringes badeindretning og opstilles 2 wc. Mellem 3 og 4 sættes en dør med glasrude. Værelse 3 anvendes til patienter med fremskreden dementia paralytica og debile urenlige patienter. Mellem 1 og 2 laves en bred åbning i muren. I 2 anbringes kun 2 eller 3 senge, idet rummet i øvrigt anvendes som vagtstue og opholdsrum. 5 er køkken og 6 er sengestue for tuberkuløse. Wc anvendes som depot.

Mpr nr. A087024
Dato : 19220310
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienters arbejdsfortjeneste. Direktionen har indstillet at der bevilliges større beløb til arbejdsfortjeneste for patienter, idet der bliver mindre beløb til hver enkelt jo flere, der arbejder. Direktionen mener det forkert, at der ikke kan ydes mere for ekstra indsats, fordi dette arbejde skal forbedre patienterne til det liv de skal føre når de bliver udskrevne

Mpr nr. A087025
Dato : 1921
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Lister over indkøbte varer med mængder, priser og kvalitet

 

Kasse 087

20160614081549_00001.jpg 20160614081549_00002.jpg 20160614081549_00003.jpg 20160614081549_00004.jpg 20160614081549_00005.jpg
20160614081549_00006.jpg 20160614081549_00007.jpg 20160614081549_00008.jpg 20160614081549_00009.jpg 20160614081549_00010.jpg
20160614081549_00011.jpg 20160614081549_00012.jpg 20160614081549_00013.jpg 20160614081549_00014.jpg 20160614081549_00015.jpg
20160614081549_00016.jpg 20160614081549_00017.jpg 20160614081549_00018.jpg 20160614081549_00019.jpg 20160614081549_00020.jpg
20160614081549_00021.jpg 20160614081549_00022.jpg 20160614081549_00023.jpg 20160614081549_00024.jpg 20160614081549_00025.jpg
20160614081549_00026.jpg 20160614081549_00027.jpg 20160614081549_00028.jpg 20160614081549_00029.jpg 20160614081549_00030.jpg
20160614081549_00031.jpg 20160614081549_00032.jpg 20160614081549_00033.jpg 20160614081549_00034.jpg 20160614081549_00035.jpg
20160614081549_00036.jpg