087 - 031 til 033 - 1921

Mpr nr. A087031
Dato : 19211021
Forfatter:Jensen Hviid, Larsmini Emilie Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Larsmini Emilie Marie Jensen Hviid, ønskes til supplerende uddannelse fra 01.01.1922 til 01.07.1922

Mpr nr. A087032
Dato : 19211220
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Bygninger, brandforsikring. Man meddeler at værdien af bygninger og løsøre pr. 1. april 1921 er 379.589,23 kr.

Mpr nr. A087033
Dato : 19211126
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I overensstemmelse med s 10 i lov nr. 343 af 6. maj 1921 om retsforholdet mellem husbond og medhjælpere bør ejendele tilhørende de i loven omhandlede medhjælpere (tyende) fra 1. januar 1922 at regne af hospitalet holdes forsikrede mod ildsvåde til at beløb af 500 kr. Fra den ovennævnte dato at regne bør der hos forsikringen for ejendele tilhørende lægekandidater plejeelever, sygeplejersker på prøve, plejere plejersker samt sygeplejerske og over plejepersonalet bortfalde.

 

Kasse 087

20160614084433_00001.jpg 20160614084433_00002.jpg 20160614084433_00003.jpg 20160614084433_00004.jpg 20160614084433_00005.jpg
20160614084433_00006.jpg 20160614084433_00007.jpg 20160614084433_00008.jpg 20160614084433_00009.jpg 20160614084433_00010.jpg