087 - 034 til 036 - 1921

Mpr nr. A087034
Dato : 19211002
Forfatter:Serritzlev, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. E. Serritzlev har tuberkulose og er på kur, hvorefter hun mod lægeerklæring skal på rekreation og kun må genoptage sit arbejde med lempe. Hospitalet skriver dog til direktoratet, at man helst ser hun ikke arbejder inden hun er fuldt førlig igen. I endnu et til sagen hørende læg ligger hendes ansøgning af 1921 og hendes opsigelse på grund af sygdom fra 1923. Hun ønsker ikke pension, da hun håber atter at kommeii arbejde

Mpr nr. A087035
Dato : 19211115
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd anmoder om, at det må være tilstrækkeligt at indsende ansøge om plads som sygeplejerske til supplerende uddannelse gennem rådet, således at dette fremskaffer og fremsender helbredsattester. Hospitalet indvilliger heri, men understreger, at man skal have tilsendt helbredsattest

Mpr nr. A087036
Dato : 19211111
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. Sundhedsstyrelsen ønsker oplyst hvilke opgaver afdelingssygeplejersker har i forhold til sygeplejersker og oversygeplejersker. Man meddeler, at der ikke er ansat afdelingssygeplejersker på hospitalet

 

Kasse 087

20160614084657_00001.jpg 20160614084657_00002.jpg 20160614084657_00003.jpg 20160614084657_00004.jpg 20160614084657_00005.jpg
20160614084657_00006.jpg 20160614084657_00007.jpg 20160614084657_00008.jpg 20160614084657_00009.jpg 20160614084657_00010.jpg
20160614084657_00011.jpg 20160614084657_00012.jpg 20160614084657_00013.jpg 20160614084657_00014.jpg 20160614084657_00015.jpg
20160614084657_00016.jpg 20160614084657_00017.jpg 20160614084657_00018.jpg