087 - 040 til 043 - 1921

Mpr nr. A087040
Dato : 19211014
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. I anledning af direktionens skrivelse angående de ansættelser og gagering af sygeplejersker og sygeplejerskeelever skal direktionen forudsikke den bemærkning, at det her ved hospitalet hidtil har været skik, at der for ansættelse som sygeplejerske fordres 3 års uddannelse, og at kun ansøgere, som har mindre end 3 års uddannelse, benævnes elever. Justitsministeriet har i skrivelse bemyndiget direktionen til "når det efter omstændighederne må anses for mere hensigtsmæssig at antage en sygeplejerske på prøve frem for straks at meddele hende fast ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus eller plejeanstalten Raamosagaard, at tillægge den pågældende et honorar, der svarer til det i s 733 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn incl. de forskellige ved den nævnte lov hjemlede tillæg, således at udgiften afholdes af de henholdsvis på konto.. forskellig medhjælp bevilligede summer" Direktionen har betragtet det som afgørende, om vedkommende ansøger havde 3 års uddannelse, i hvilket fald ansøgeren enten er fast ansat med ansættelsesbrev eller ansat på prøve - uden ansættelsesbrev, men med løn overensstemmende med ministeriets ovennævnte skrivelse. Ansat på prøve er sygeplejersker, som har søgt supplerende uddannelse og enkelte sygeplejersker som hospitalet ville have frie hænder overfor, specielt i retning af opsigelse. Sygeplejeelever med 2 års uddannelse er ansatte med løn overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 2. august 1920, 1200 kr. årligt og frit ophold

Mpr nr. A087041
Dato : 19211021
Forfatter:Nielsen, Peder, landstingsmand død Jensen, Bertel, redaktør
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Direktion. Under d.d. er redaktør Bertel Jensen, Viby pr. Århus, beskikket til at indtræde i direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus i den ved partikulier, fhv. landstingsmand Peder Nielsens død ledigblevne plads.

Mpr nr. A087042
Dato : 19211001
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man har på hospitalet i 1914 overtaget regnskabet for Raamosegaard, hvorved der efterhånden er kommet så meget merarbejde, at man ansøger ministeriet om lønforhøjelse til bogholder og forvalter. Ministeriet afslår.

Mpr nr. A087043
Dato : 19201001
Forfatter:Brandinspektøren
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandsikring. Brandinspektøren fra Århus har beset jernbranddørene og har udtalt, at disse ikke er tilstrækkelig brandsikring, hvorfor man anmoder ministeriet om, at tage det op til sagkyndig vurdering. Ministeriet brevveksler med direktoratet og afslår at tage problemet op.

 

Kasse 087

20160614085446_00001.jpg 20160614085446_00002.jpg 20160614085446_00003.jpg 20160614085446_00004.jpg 20160614085446_00005.jpg
20160614085446_00006.jpg 20160614085446_00007.jpg 20160614085446_00008.jpg 20160614085446_00009.jpg