087 - 044 til 047 - 1921

Mpr nr. A087044
Dato : 19211001
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Portner. Direktionen henvender sig til sparekommissionen og påpeger at portneren har en arbejdstid på 13 timer daglig og kun 3 fridage i måneden altså i alt en månedlig arbejdstid på 351 tim. Grunden hertil er at han passer telefoncentralen og dette er en vigtig post der fordrer agtpågivenhed. Man indstiller derfor at han får en lønforhøjelse på 200 kr.

Mpr nr. A087045
Dato : 19211119
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Vagtskema. Fra den 22. november 1921 vil der blive kaldt på patienterne klokken 7, Nattevagterne, der først må gå, når dagpersonalet kommer, skal til gengæld først møde kl 8 1/2 om aftenen. Patienternes sengetid er vedblivende kl 8. Overplejepersonalet må indrette de således, at dagpersonalet (både sygeplejersker, plejersker og plejere) skiftes til at have vagt på afdelingerne fra kl 8 til 8 1/2, når nattevagterne kommer A. Thune Jacobsen

Mpr nr. A087046
Dato : 19220125
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Krigsinvalideskolen i Sønderborg meddeler, at man kan levere træsko fremstillet af lærlinge i træskomagerfaget. Endvidere er der meddelelse om, at leveringen må ophøre idet alle lærlinge er udlærte.

Mpr nr. A087047
Dato : 19210929
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur, glødelamper. Et firma anbefaler glødelampen Helios, der er dansk fremstillet, men desværre ikke helt konkurencedyktig, da toldsatserne for import er små. Den anbefales anvendt i det omfang der er økonomisk muligt og forsvarligt.

 

Kasse 087

20160614085640_00001.jpg 20160614085640_00002.jpg 20160614085640_00003.jpg 20160614085640_00004.jpg 20160614085640_00005.jpg
20160614085640_00006.jpg 20160614085640_00007.jpg 20160614085640_00008.jpg 20160614085640_00009.jpg 20160614085640_00010.jpg
20160614085640_00011.jpg