087 - 048 til 051 - 1921

Mpr nr. A087048
Dato : 19210929
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur, glødelamper. Et firma anbefaler glødelampen Helios, der er dansk fremstillet, men desværre ikke helt konkurencedyktig, da toldsatserne for import er små. Den anbefales anvendt i det omfang der er økonomisk muligt og forsvarligt.

Mpr nr. A087049
Dato : 19210919
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. København Lægeforening udsender hvert år et eksemplar af de forskellige blanketter, der anvendes ved ansøgning om stillinger. Man anmoder sig tilstillet blanket til ansøgning om at blive plejer eller plejerske. Hospitalet svarer, at man ikke har særlige blanketter hertil, men at der i hvert enkelt tilfælde fordres en lægeerklæring

Mpr nr. A087050
Dato : 19210917
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Befordringsgodtgørelse. I s 1290 i lov om statens tjenestemænd er der en bestemmelse om, at der kan udbetales befordringsgodtgørelse til tjenestemænd, der forflyttes til et andet opholdssted. Direktionen spørger ministeriet om man er bemyndiget til at hospitalet kasse at udbetale fra ministeriet i hvert enkelt tilfælde. Ministeriet svarer, at sidstnævnte er tilfældet.

Mpr nr. A087051
Dato : 19211012
Forfatter:Rask, Henny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Henny Rask ansættes til supplerende uddannelse som sygeplejerske på prøve fra den 1. november

 

Kasse 087

20160614085933_00001.jpg 20160614085933_00002.jpg 20160614085933_00003.jpg 20160614085933_00004.jpg 20160614085933_00005.jpg
20160614085933_00006.jpg 20160614085933_00007.jpg 20160614085933_00008.jpg 20160614085933_00009.jpg 20160614085933_00010.jpg