087 - 056 til 058 - 1921

Mpr nr. A087056
Dato : 19211228
Forfatter:Brøchmer-Mortensen, fængselsinspektør
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktoratet. Ministeriet meddeler, at for fremtiden skal alle sager vedrørende statens sindssygehospitaler gå gennem Direktoratet for statens sindssygehospitaler. Endvidere ligger der ved sagen et brev om, at fængselsinspektør Brøchner-Mortensen er ansat som direktør for statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A087057
Dato : 19210905
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Brev til sundhedsstyrelsen med redegørelse for familieplejen. Det anføres, at den centrerer sig om Dalstrup og Raamosegaard, hvilke betingelser, der stilles til plejehjemmene hvorledes inspektionen af hjemmene foregår - hver måned af den stedlige læge og 1 gang årligt af overlægen ved hospitalet, desuden af forstanderinde Raahauge fra Raamosegaard. Enkelte tal om familieplejen vedlagt fra 1910 to 1921. Fin kortfattet oversigt over emnet !

Mpr nr. A087058
Dato : 19220412
Forfatter:Hastrup, Ole Faurschou, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartner. Gartner assistent Ole Faurschou Hastrup ansættes som konstitueret gartner i 1921, men får stillingen i 1922 efter direktionens indstilling. Der er nogle problemer med hans konstitutionshonoar i mellemtiden

 

Kasse 087

20160614091029_00001.jpg 20160614091029_00002.jpg 20160614091029_00003.jpg 20160614091029_00004.jpg 20160614091029_00005.jpg
20160614091029_00006.jpg 20160614091029_00007.jpg 20160614091029_00008.jpg 20160614091029_00009.jpg 20160614091029_00010.jpg
20160614091029_00011.jpg 20160614091029_00012.jpg 20160614091029_00013.jpg 20160614091029_00014.jpg 20160614091029_00015.jpg
20160614091029_00016.jpg 20160614091029_00017.jpg 20160614091029_00018.jpg 20160614091029_00019.jpg 20160614091029_00020.jpg
20160614091029_00021.jpg 20160614091029_00022.jpg 20160614091029_00023.jpg 20160614091029_00024.jpg 20160614091029_00025.jpg
20160614091029_00026.jpg 20160614091029_00027.jpg 20160614091029_00028.jpg 20160614091029_00029.jpg 20160614091029_00030.jpg
20160614091029_00031.jpg 20160614091029_00032.jpg 20160614091029_00033.jpg 20160614091029_00034.jpg 20160614091029_00035.jpg
20160614091029_00036.jpg 20160614091029_00037.jpg 20160614091029_00038.jpg 20160614091029_00039.jpg 20160614091029_00040.jpg
20160614091029_00041.jpg 20160614091029_00042.jpg 20160614091029_00043.jpg