087 - 061 til 063 - 1921

Mpr nr. A087061
Dato : 19210817
Forfatter:Jensen, J Lønborg, køkkenbestyrinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenbestyrinde. Frk. J. Lønborg - Jensen har fungeret som køkkenbestyrinde og man om tilladelse til at udbetale hende konstitutionshonorar på 90 kr.

Mpr nr. A087062
Dato : 19210820
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Nordiske patienters indlæggelse. Man laver en overenskomst mellem Norge og Sverige og Danmark om, at der skal sendes oplysninger til de pågældende landes ambassader, hvis der indlægges en patient fra et andet nordisk land. Ligeledes skal der tilgå oplysninger om udskrivning. påtænkt underskrivning mv..

Mpr nr. A087063
Dato : 19210831
Forfatter:Asmundsson, Thorbjørg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. En islandsk født sygeplejerske, Thorbjørg Asmundsson bliver tjenestemandsansat.

 

Kasse 087

20160614092424_00001.jpg 20160614092424_00002.jpg 20160614092424_00003.jpg 20160614092424_00004.jpg 20160614092424_00005.jpg
20160614092424_00006.jpg 20160614092424_00007.jpg 20160614092424_00008.jpg 20160614092424_00009.jpg 20160614092424_00010.jpg
20160614092424_00011.jpg 20160614092424_00012.jpg 20160614092424_00013.jpg 20160614092424_00014.jpg 20160614092424_00015.jpg
20160614092424_00016.jpg 20160614092424_00017.jpg