087 - 080 til 083 - 1921

Mpr nr. A087080
Dato : 19210715
Forfatter:Wern, Marie, oldfrueelev
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Oldfrueelev. Marie Wern, der har været ansat som oldfrueelev i Nykøbing, søger og får samme stilling i Århus.

Mpr nr. A087081
Dato : 19210711
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en kandidatplads pr. 1. september 1921. Lønnen er 3600 kr. for en student 1800 kr., desuden fri station. Ikke anført, hvem der får pladsen.

Mpr nr. A087082
Dato : 19210701
Forfatter:Jacobsen, Wiliam Thune, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. stud med Wiliam Thune Jacobsen er ansat som kandidat fra 1. juli med et honorar af 150 kr. og frit ophold.

Mpr nr. A087083
Dato : 19210705
Forfatter:Thomsen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Thomsen ansættes som sygeplejerske fra den 1. august

 

Kasse 087

20160620075115_00001.jpg 20160620075115_00002.jpg 20160620075115_00003.jpg 20160620075115_00004.jpg 20160620075115_00005.jpg
20160620075115_00006.jpg 20160620075115_00007.jpg 20160620075115_00008.jpg 20160620075115_00009.jpg 20160620075115_00010.jpg
20160620075115_00011.jpg 20160620075115_00012.jpg