088 - 001 til 003 - 1922

Mpr nr. A088001
Dato : 19221010
Forfatter:Marineministeriet
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Direktoratet har fået en henvendelse fra Marineministeriet om dette kunne overtage leverancen af kul til sindssygehospitalerne da man har fornøden oplagsplads ved orlogsværftet og transportmulighed med kulskibet Herved. Hospitalet svarer, at man intet har derimod, blot kvaliteten forbliver som hidtil.

Mpr nr. A088002
Dato : 19221011
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personale, giftermål. Man forespørger vedrørende en verserende sag, hvor mange af hospitalets tjenestemænd der er gifte. Dertil er der udarbejdet en liste med navne, stilling og journ. nr. for giftemålstilladelse og ansættelse

Mpr nr. A088003
Dato : 19220913
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker, afdelingspiger. Dansk sygeplejeråd har en del sygeplejersker, der ønsker supplerende uddannelse, men ikke kan komme ind på grund af pladsmangel. Thune Jacobsen skriver, at han gerne vil ansætte flere, men han har kun fået lov til af erstatte afgåede plejersker med afdelingspiger, idet plejerskeuddannelsen er hørt op. Derved er der blevet mere arbejde, som ikke er egentlig sygeplejerskearbejde, hvilket disse har besværet sig over - der for er der indhentet tilladelse til at ansætte afdelingspiger ved vakance efter en afgået plejerske. Oversigt over, hvor mange af hver gruppe, der vil blive brug for ved nedsættelse af arbejdstiden

 

Kasse 088

20160627084037_00001.jpg 20160627084037_00002.jpg 20160627084037_00003.jpg 20160627084037_00004.jpg 20160627084037_00005.jpg
20160627084037_00006.jpg 20160627084037_00007.jpg 20160627084037_00008.jpg 20160627084037_00009.jpg 20160627084037_00010.jpg
20160627084037_00011.jpg 20160627084037_00012.jpg 20160627084037_00013.jpg 20160627084037_00014.jpg 20160627084037_00015.jpg
20160627084037_00016.jpg 20160627084037_00017.jpg 20160627084037_00018.jpg 20160627084037_00019.jpg 20160627084037_00020.jpg
20160627084037_00021.jpg 20160627084037_00022.jpg 20160627084037_00023.jpg