088 - 004 til 008 - 1922

Mpr nr. A088004
Dato : 19220920
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Undvigelse. Ved undvigelse af ptt. der er indlagte som farlige for den offentliges sikkerhed eller må betragtes som farlige for den offentlige sikkerhed, skal der gives fuld melding til det stedlige politi, der skal anmodes om at eftersøge vedkommende. Findes ptt. igen skal aflysning til politiet finde sted. Hospitalerne skal for disse ptts vedkommende fremskaffe fotografi en face og i profil. Det gælder også for ptt. hvis tilstand giver anledning til at man ønsker vedkommende efterlyst.

Mpr nr. A088005
Dato : 19220925
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tandbehandling, personale. Københavns magistrat har en sag verserende vedrørende nogle politibetjentes ret til tandbehandling, når disse er ansat med ret til fri lægeundersøgelse, fri medicin og fri hospitalsbehandling, hvorfor man ønsker at vide, hvorledes personalet på statens sindssygehospitaler er stillet m.h.t denne ret. Man svarer, at der i praksis ikke er ret til fri tandlægebehandling

Mpr nr. A088006
Dato : 19220922
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Direktoratet forespørger hvilken olie der anvendes til smøring af hospitalets maskiner og hvor meget der bruges.

Mpr nr. A088007
Dato : 19221220
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen, lægeforeningens årbog indkalder rettelser

Mpr nr. A088008
Dato : 19220926
Forfatter:Nielsen, Mariane, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Mariane Nielsen Hald bliver tjenestemandsansat sygeplejerske

 

Kasse 088

20160627084553_00001.jpg 20160627084553_00002.jpg 20160627084553_00003.jpg 20160627084553_00004.jpg 20160627084553_00005.jpg
20160627084553_00006.jpg 20160627084553_00007.jpg 20160627084553_00008.jpg 20160627084553_00009.jpg 20160627084553_00010.jpg
20160627084553_00011.jpg 20160627084553_00012.jpg 20160627084553_00013.jpg 20160627084553_00014.jpg