088 - 021 og 022 - 1922

Mpr nr. A088021
Dato : 19220627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere, vagttjeneste. Man forlanger af plejerne, at de skiftevis skal holde nattevagt i et vagtlokale. Kun enkelte er forpligtet til det iflg. kontrakt, hvilket betyder, at de øvrige kræver penge eller frihed for disse vagter. Direktoratet beslutter, at disse vagter er pligtige uanset de lovhjemlede højestetid

Mpr nr. A088022
Dato : 19220819
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejere. Der udbetales bestillingstillæg til natplejere på 240 kr. årligt, men vedkommende skal binde sig som fast natplejer mens han er i hospitalets tjeneste. Vedlagt ansøgninger fra plejere om fast plads som natplejer

 

Kasse 088

20160627090628_00001.jpg 20160627090628_00002.jpg 20160627090628_00003.jpg 20160627090628_00004.jpg 20160627090628_00005.jpg
20160627090628_00006.jpg 20160627090628_00007.jpg 20160627090628_00008.jpg 20160627090628_00009.jpg 20160627090628_00010.jpg
20160627090628_00011.jpg 20160627090628_00012.jpg 20160627090628_00013.jpg 20160627090628_00014.jpg 20160627090628_00015.jpg
20160627090628_00016.jpg 20160627090628_00017.jpg 20160627090628_00018.jpg 20160627090628_00019.jpg 20160627090628_00020.jpg
20160627090628_00021.jpg 20160627090628_00022.jpg 20160627090628_00023.jpg 20160627090628_00024.jpg 20160627090628_00025.jpg
20160627090628_00026.jpg 20160627090628_00027.jpg