088 - 030 og 031 - 1922

Mpr nr. A088030
Dato : 19220729
Forfatter:Nielsen, Georg Poulsen, Tage Poulsen, Svend Åge Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. I anledning af en ved Ning og Hasle m.fl. herredersret indledet politisag mod Georg Nielsen, Tage Poulsen og Svend Åge Poulsen, der sigtes for tyveri og hæleri, meddeler direktionen herved herr. hospitalsforvalter Lund fuldmagt til på hospitalets vegne at give afkald på erstatning

Mpr nr. A088031
Dato : 19220716
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse, hospitalsforvalteren. Lund meddeles tilladelse til at foretage en rejse af direktionen, men denne glemmer at give direktoratet meddelelse herom, hvorfor man får en næse

 

Kasse 088

20160621074913_00001.jpg 20160621074913_00002.jpg 20160621074913_00003.jpg 20160621074913_00004.jpg 20160621074913_00005.jpg
20160621074913_00006.jpg 20160621074913_00007.jpg 20160621074913_00008.jpg 20160621074913_00009.jpg