088 - 033 til 036 - 1922

Mpr nr. A088033
Dato : 19220721
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen, får tøj vasket på hospitalet, hvorfor man bestemmer, at hun skal betale 100 kr. om året.

Mpr nr. A088034
Dato : 19220007
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Rekonvalescens. Folkekuranstalten på Hald modtager patienter med alle sygdomme undtagen epidemiske eller stærk smitsomme. Der er tilmeldingsblanketter på for medlemmer og ikke medlemmer af sygekasser

Mpr nr. A088035
Dato : 19220724
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Myndighedslove. Hoslagt undlader direktoratet ikke at fremsende særtryk af lovene henholdsvis om ægteskabs indgåelse og opløsning og om umyndighed

Mpr nr. A088036
Dato : 19220719
Forfatter:Hastrup, O F, kst gartner Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartnerelever. Jeg tillader mig herved, at anmode direktionen om at søge udvirket, at de stillinger, der nu benævnes gartnerkarle for fremtiden må benævnt gartnerelever, da jeg derved kan opnå at få en mere værdifuld hjælp i gartneriet for den samme løn. O.F.Hastrup, kst gartner. Anbefales A.Lund

 

Kasse 088

20160621075730_00001.jpg 20160621075730_00002.jpg 20160621075730_00003.jpg 20160621075730_00004.jpg 20160621075730_00005.jpg
20160621075730_00006.jpg 20160621075730_00007.jpg 20160621075730_00008.jpg 20160621075730_00009.jpg 20160621075730_00010.jpg
20160621075730_00011.jpg