088 - 040 til 045 - 1922

Mpr nr. A088040
Dato : 19220718
Forfatter:Meinecke, Hr taskefabrikant Poulsen, grosserer Raabjerg Jacobsen, grosserer Busch, direktør Århus Kulkompagni Zwiebler, fillialbestyrer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientudflugt. På hospitalet vegne beder jeg Dem modtage en varm tak, fordi De så beredvilligt stillede Deres automobil til rådighed den 14. ds. ved skovturen for hospitalets patienter. Særlig tak for patienterne, som De befordrede, har skovturen været en begivenhed, som de ofte vil fremkalde i erindringen. Hr. taskefabrikant, Meincke, Meilgade 78, Århus grosserer Raabjerg Poulsen, Jægergårdsgade 15, Århus grosserer Jacobsen, Jægergårdsgade 83, Århus direktør Busch, Århus Kulkompagni filialbestyrer Zweibler, Strandvejen 12, Århus

Mpr nr. A088041
Dato : 19220731
Forfatter:Christensen, Kirsten Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirsten Marie Christensen bliver tjenestemands ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088042
Dato : 19220828
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Avertering. En skrivelse fra ministeriet meddeler, at man ønsker annoncer i de blade, der fortrinsvis henvender sig til det publikum, man ønsker kontakt med, samt at man averterer i forskellige partiers blade. Endvidere ønsker direktoratet sig omgående meddelt, hvilke blade der averteres efter fødevarer i og hvilke, der annonceres efter personale i

Mpr nr. A088044
Dato : 19220711
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Patientmishandling. På given foranledning skal direktoratet anmode om, at akterne i undersøgelser, der ved direktionens foranstaltning måtte blive indledede mod nogen af personalet i anledning af klager fra patienternes side, fremtidig i alle tilfælde, i hvilke det af undersøgelsen fremgår, at der kan lægges personalet til last, forinden afgørelse træffes om, hvad der i den anledning vil være at foretage, indsendes hertil ledsaget af oplysninger om de pågældende tjenestemænds hidtidige tjenestelige forhold samt direktionens indstilling om, hvad der i anledning af det senest oplyste skønnes nødvendigt at foretage

Mpr nr. A088045
Dato : 19220708
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. På dertil given anledning meddeler direktoratet herved, at sindssygehospitalet regnskaber for et finansår fremtidig ikke må afsluttes, forinden tillægsbevillingsloven for det pågældende finansår er vedtaget og meddelelse herom er modtaget.

 

Kasse 088

20160621080908_00001.jpg 20160621080908_00002.jpg 20160621080908_00003.jpg 20160621080908_00004.jpg 20160621080908_00005.jpg
20160621080908_00006.jpg 20160621080908_00007.jpg 20160621080908_00008.jpg 20160621080908_00009.jpg 20160621080908_00010.jpg
20160621080908_00011.jpg 20160621080908_00012.jpg 20160621080908_00013.jpg 20160621080908_00014.jpg 20160621080908_00015.jpg