088 - 055 til 057 - 1922

Mpr nr. A088055
Dato : 19220621
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen skal efter direktoratets afgørelse trækkes 100 kr. for vask.

Mpr nr. A088056
Dato : 19220613
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Eleverne skal efter direktoratet trækkes 10 kr. i løn, så de herefter stilles lige med afdelingspigernes begyndelsesløn, dvs. 50 kr. mdl.

Mpr nr. A088057
Dato : 19220810
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker, sygeplejeelever. Lønnen for disse grupper bliver nedsat. Hospitalet ansøger om, at eleverne, der er ansat efter ordning fra 1920 bibeholder den fulde løn, hvilket imidlertid afslås af direktoratet, idet denne ordning kun var midlertidig

 

Kasse 088

20160621083955_00001.jpg 20160621083955_00002.jpg 20160621083955_00003.jpg 20160621083955_00004.jpg 20160621083955_00005.jpg
20160621083955_00006.jpg 20160621083955_00007.jpg 20160621083955_00008.jpg 20160621083955_00009.jpg 20160621083955_00010.jpg
20160621083955_00011.jpg 20160621083955_00012.jpg 20160621083955_00013.jpg 20160621083955_00014.jpg 20160621083955_00015.jpg
20160621083955_00016.jpg 20160621083955_00017.jpg 20160621083955_00018.jpg 20160621083955_00019.jpg