088 - 070 til 072 - 1922

Mpr nr. A088070
Dato : 19220511
Forfatter:Tjenstemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Løn. Hoslagt følger 5 eksemplarer af en af finansministeriet udstedt bekendtgørelse angående fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.

Mpr nr. A088071
Dato : 19220511
Emnegruppe: Administration
Tekst: Blanketter. Direktoratet meddeler, at rekvisitioner på blanketter, der fremstilles på direktoratets foranstaltning, skal indsendes betids inden oplaget er væk.

Mpr nr. A088072
Dato : 19220511
Forfatter:Madsen, L P, kælderkarl Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestebolig. Kælderkarl L P Madsen afgår fra hospitalets tjeneste, hvorfor hans tjenestebolig, der er et hus beliggende øst for banen opført 1907, bliver ledig. Der er tre ansøgere dertil, men fyrbøder C.J.H Willumsen bliver tildelt den fordi han har familie. Han er blevet fyrbøder den 1. september 1916 efter at han i forvejen havde været plejer ved hospitalet fra den 4. sept. 1911 til den 28. februar 1915

 

Kasse 088

20160621092643_00001.jpg 20160621092643_00002.jpg 20160621092643_00003.jpg 20160621092643_00004.jpg 20160621092643_00005.jpg
20160621092643_00006.jpg 20160621092643_00007.jpg 20160621092643_00008.jpg 20160621092643_00009.jpg 20160621092643_00010.jpg
20160621092643_00011.jpg 20160621092643_00012.jpg 20160621092643_00013.jpg 20160621092643_00014.jpg 20160621092643_00015.jpg