088 - 076 til 078 - 1922

Mpr nr. A088076
Dato : 19220519
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejere. Efter overenskomsten skal lønnen sættes ned, hvilket direktoratet erindrer hospitalet om. Man ønsker endvidere oplyst, hvor meget de enkelte arbejdere bliver sat ned, hvorfor hospitalet indsender en oversigt over de kategorier, der er tale om og meddeler, at de alle er nedsat til en timeløn af 112 øre

Mpr nr. A088077
Dato : 19220628
Forfatter:Hansen, K, landhusholdningsselskabet
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. K. Hansen landhusholdningsselskabet har erklæret sig villig til at være konsulent for direktoratet vedrørende nedlægning af de til sindssygehospitalerne knyttede landbrug, hvorfor man tillader ham adgang til alle oplysninger, der er nødvendige i den anledning.

Mpr nr. A088078
Dato : 19220429
Emnegruppe: Administration
Tekst: 1. maj. Justitsministeriet undlader ikke at meddele, at der i så stor udstrækning, som tjenesten tillader det, kan tilstås statens tjenestemænd, som derom fremsætter begæring, tjenestefrihed fra kl. 12 middag den 1. maj 1922, men dog således, at den fornævnte dag ikke udbetales dag- eller timelønnede, som begærer sådan frihed løn for tiden efter kl. 12 middag.

 

Kasse 088

20160621093341_00001.jpg 20160621093341_00002.jpg 20160621093341_00003.jpg 20160621093341_00004.jpg 20160621093341_00005.jpg
20160621093341_00006.jpg 20160621093341_00007.jpg 20160621093341_00008.jpg