088 - 079 og 080 - 1922

Mpr nr. A088079
Dato : 19220620
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Indberetning af priser til direktoratet skal sikre, at der betales nogenlunde ensartede priser for de forskellige varer.

Mpr nr. A088080
Dato : 19220427
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ministeriet anmoder om, at der udbetales bygnings- og ingeniørkonsulent honorar for deres tjenester.

 

Kasse 088

20160621093549_00001.jpg 20160621093549_00002.jpg 20160621093549_00003.jpg 20160621093549_00004.jpg 20160621093549_00005.jpg
20160621093549_00006.jpg 20160621093549_00007.jpg 20160621093549_00008.jpg