088 - 092 til 095 - 1922

Mpr nr. A088092
Dato : 19221006
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktoratet forespørger i anledning af budgettet hvor meget halm, der vil medgå til strøelse samt hvorledes dyrlæge regning og beslag er udregnet, man svarer at det er efter skøn.

Mpr nr. A088093
Dato : 1922
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorfuldmægtig, kontorassistent. Under forudsætning af, at der på normeringsloven vil blive givet bevilling til ansættelse af en kontorfuldmægtig i stedet for en kontorassistent, er der på budgettet opført 2 kontorfuldmægtige i stedet for en. Den 1. december 1919 på prøve antagne kontorist, som blev fastansat den 1. december 1920, har den 1. december 1922 forrettet tjeneste ved hospitalet i 3 år. Da han gør et værdifuldt arbejde for hospitalet, skal man meget anbefale, at han, som er 25 år, ansættes som kontorassistent fra den 1. december 1922 at regne

Mpr nr. A088094
Dato : 1922
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejerarbejde. Oversigt over de forskellige daglejerarbejdere med timetal og beløb i omkostninger

Mpr nr. A088095
Dato : 1922
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Oversigt over anskaffelser af beklædningsgenstande 1923-24 med priser

 

Kasse 088

20160627094630_00001.jpg 20160627094630_00002.jpg 20160627094630_00003.jpg 20160627094630_00004.jpg 20160627094630_00005.jpg
20160627094630_00006.jpg 20160627094630_00007.jpg 20160627094630_00008.jpg 20160627094630_00009.jpg 20160627094630_00010.jpg