088 - 099 til 102 - 1922

Mpr nr. A088099
Dato : 19230619
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdom. Under tjenestemænds sygdom har direktoratet givet tilladelse til at afholde merudgifter ved ansættelse af vikar fra medhjælpskontoen, hvorfor denne er overskredet

Mpr nr. A088100
Dato : 19230920
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. Der træder en ny tjenestetid og ferieordning i kraft, og derfor bliver der ansat 10 nye afdelingspiger. I den anledning er der udarbejdet en liste over, hvilke anskaffelser, der er nødvendige, pigerne bliver ansat med frit ophold

Mpr nr. A088101
Dato : 19230928
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. De 10 piger vil formentlig være i tjeneste fra den 1. oktober 1923 og der vil være en lønsum i det resterende finansår på 3000 kr.

Mpr nr. A088102
Dato : 19230829
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Plejhjemstilsyn. Rejserne foregår som regel på forskellige tider, dog i en anledning på samme dag. Rejserne foretages med jernbane, bil eller cykel og betalingen erlægges med 1/12 af den årlige bevilling. Man erindrer desuden ministeriet om, at der er bevilliget 1200 kr. årligt til familieplejeinspektion, og denne bevilling er fast.

 

Kasse 088

20160628083137_00001.jpg 20160628083137_00002.jpg 20160628083137_00003.jpg 20160628083137_00004.jpg 20160628083137_00005.jpg
20160628083137_00006.jpg 20160628083137_00007.jpg 20160628083137_00008.jpg 20160628083137_00009.jpg 20160628083137_00010.jpg
20160628083137_00011.jpg