Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-001 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A122001 - - Dato : 18529999

Emnegruppe: Regulativer og instrukser

Tekst: Regulativ for den i henhold til Placat af 13 oktober 1847 oprettede Helbredelsesanstalt for Sindssyge (Sindssvage) i Nørrejylland. A: Bestemmelser om bestyrelsen og Personalet. §§ 1-13 B: Oekonomiske Bestemmelser. §!§ 14- 21 C: Bestemmelser op Optagelsen, Behandlingedn og Udskrivningen. . §§ 22 - 30.