Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-002 til 004 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

 Mpr nr. A122002 - - Dato : 18529999

 

Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst: Extract Gjenpart af forslag til Gagering Af Embeds og Betjentpersonalet ved Helbredelsesanstalten ved Aarhus

 

     

Mpr nr. A122003 - - Dato : 18520623

Forfatter:Justitsministeriet

Emnegruppe: Ansættelser

Tekst: Til Stiftsfysiur dr. Med. Jespersen Aarhus Ansættelse af praktiserende læge Harald Selmer som Overlæge … under forbehold af en nærmere afgjørelse om hvorvidt hans stilling vil give ret til Pension.

 

   

Mpr nr. A122004 - - Dato : 18520324

Forfatter:Justitsministeriet Scheel / Bech

Emnegruppe: Administration

Tekst: Til Stiftsfysiur dr. Med, Jespersen og Procurator Dahl i Aarhus. Om organanisatoriske problemer, bl.a. en underballance, hvortil bevilges 15600 Rbd.