Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-005 til 007 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

 Mpr nr. A122005 - - Dato : 18520799

Forfatter:Justitsministeriet /Møller

Emnegruppe: Bevillinger

Tekst: Til Direktionen på Helbredelsesanstalten Efterbevilling af 4000 Rbd

 

 

 

Mpr nr. A122006 - - Dato : 18520703

Forfatter:Finantsministeriet

Emnegruppe: Postbefordring

 

Tekst: Til Direktionen Da Indrømmelse af portofrihed …. Vil komme i strid med de grundsætninger … for det i Rigsdagen fremsatte udkast til lov … vil Ministeriet ikke kunne opfylde den i skrivelsen fremsatte begjæring. Indlagt 3 noter/breve a-c

 

 

       

 Mpr nr. A122007 - - Dato : 18520622

Forfatter:Justitsministeriet /Bech

Emnegruppe: Administration

 

Tekst: Til Direktionen ang. Åbningstidspunkt for Hospitalet