Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-058 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

058-1 - 058-2 - 058-3 -   - 058-4 - 058-5 - 058-6 -058-7 - 058-8
058A-1  058A-2   058A-3 -   058A-4

 Mpr nr. A122058 - - Dato : 18529999

Forfatter:

Emnegruppe:

Tekst: 34 ansøgninger med bilag til Bogholderposten. Enkelte med reference til Bygningscommisionens protokol: nr, 24, 785, 787, 789.